Away/sr-el

From xat wiki
Revision as of 12:22, 14 October 2019 by Shizuo (xat.me/Shizuo) (Created page with "Da biste se oslobodili ikone, jednostavno razgovarajte ili pomerajte miš u četu.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎svenska • ‎العربية • ‎ไทย
away.png (AWAY) - Dalje od chat

Neka drugi korisnici znaju da ste udaljeni od čavrljaonice.

Ikona u odlasku automatski će se uključiti ako mirujete 5 minuta ili ako odradite $away=60 (ovo će biti postavljeno na 60 sekundi *minimum* da bi se ikona automatski pojavila na vašem pešaku).

'Napomena: Da biste postavili ikonu udaljenosti na pešaku bez čekanja, potrebno je da otkucate /away' .

Da biste se oslobodili ikone, jednostavno razgovarajte ili pomerajte miš u četu.