Difference between revisions of "Blastban/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Kung hindi mo gusto na makita ang epekto ng blast, i-type ang: $command1 sa chat.")
(Created page with "Iba't-ibang mga nimasyon ay ipapakita lamang kung ano ang iyong na-set sa mga ito. *Kung mas gusto mo ang pangatlong animasyon, i-type ang: $command2 sa chat (ang grupo ay kin...")
Line 11: Line 11:
  
  
Different animations will only be shown to what you have set them to.
+
Iba't-ibang mga nimasyon ay ipapakita lamang kung ano ang iyong na-set sa mga ito.
*If you prefer the 3rd animation, type: $blastban=3 in the chat (group must have enough assigned).
+
*Kung mas gusto mo ang pangatlong animasyon, i-type ang: $blastban=3 sa chat (ang grupo ay kinakailangan ng sapat na powers na naka-assigned).
 
|pw3=|pw2=|pw1=
 
|pw3=|pw2=|pw1=
 
}}
 
}}

Revision as of 21:23, 1 January 2016

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

blastban.png (BLASTBAN) - Ang mga animasyon kapag nabanned GRUPONG POWER

Ang blastban ay isang GRUPONG power na nagpapakita ng mga animasyon kapag ang isang tao sa chat ay nabanned. 2 Blastbans na assigned ay magbubukas ng pangalawang animasyon, 4 ay magbubukas ng pangatlo, 8 ay magbubukas ng iba pa.

  • Kung hindi mo gusto na makita ang epekto ng blast, i-type ang: $blast=off sa chat.


Iba't-ibang mga nimasyon ay ipapakita lamang kung ano ang iyong na-set sa mga ito.

  • Kung mas gusto mo ang pangatlong animasyon, i-type ang: $blastban=3 sa chat (ang grupo ay kinakailangan ng sapat na powers na naka-assigned).