Blastban/tl

From xat wiki
Revision as of 17:54, 6 March 2016 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

blastban.png (BLASTBAN) - Ang mga animasyon kapag nabanned GRUPONG POWER

Ang blastban ay isang GRUPONG power na nagpapakita ng mga animasyon kapag ang isang tao sa chat ay nabanned. 2 Blastbans na assigned ay magbubukas ng pangalawang animasyon, 4 ay magbubukas ng pangatlo, 8 ay magbubukas ng iba pa.

  • Kung hindi mo gusto na makita ang epekto ng blast, i-type ang: $blast=off sa chat.

Iba't-ibang mga nimasyon ay ipapakita lamang kung ano ang iyong na-set sa mga ito.

  • Kung mas gusto mo ang pangatlong animasyon, i-type ang: $blastban=3 sa chat (ang grupo ay kinakailangan ng sapat na powers na naka-assigned).