Blue/pl

Revision as of 18:26, 8 September 2016 by Marek (xat.me/Marek) (Created page with "'''Uwaga: Działają tylko emotki w nawiasach.'''")
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎български • ‎العربية • ‎ไทย

blue.png (BLUE) - Blue kolorowe emotki

Kolor dowolny "żółty" buźkę niebieski. Aby dokonać buźkę blue Dodaj #B pod koniec uśmiechniętą kodu (npdb#). Jeśli masz wiele uprawnień kolorów można tworzyć niestandardowe barwnekolory buźki.

Uwaga: Działają tylko emotki w nawiasach.