Category/pl

From xat wiki
Revision as of 17:47, 3 May 2020 by Masha (xat.me/Meow) (Created page with "== Kolorowanie, Zmiana Kolejności i Usuwanie Kategorii ==")
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย
category.png (CATEGORY) - Umieść swoją listę przyjaciół w kategoriach

Ta moc Category pozwala tworzyć inne grupy w celu prawidłowego organizowania listy znajomych.

Uwaga: Moc nie jest dostępna do użycia w wersji xat Flasha.

Inne konfigurowalne kategorie

Tworzenie Kategorii

Aby utworzyć kategorię, kliknij swoją nazwę a następnie przycisk "Settings". Zobaczysz przycisk "Categories" w prawym górnym rogu strony. Następnie, wprowadź konfigurowalną nazwę dla wybranej kategorii i naciśnij przycisk "Add Category". Najnowsza kategoria pojawi się na liście znajomych.

Kolorowanie, Zmiana Kolejności i Usuwanie Kategorii

To change the color of a category, click on the rectangle beside the name field of the category you want to change and select the new color that you want.

It is also possible to change the position of your custom category simply by dragging and dropping them in the category field. To remove a category, press and hold the category then drag it into the trash bin that appears.

Moving Your Friends

Moving your friends into different categories is also very easy. To do so, press and hold one of your friends' names on your friends list and drag them into the desired category.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.