Category:Group/th

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Category:Group and the translation is 97% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎ไทย
Note  Note: This is the article for the HTML5 version of the chat, if you wish to see the Flash Player version, click here.

พาวเวอร์กรุ๊ปเป็นพาวเวอร์ที่สามารถใส่ลงไว้ในแชทกรุ๊ป โดยทั่วไปพาวเวอร์เหล่านี้ให้แชทกรุ๊ปมีฟังก์ชันพิเศษหรือสไมลี่ซึ่งปกติจะไม่สามารถใช้ได้ พาวเวอร์กรุ๊ปจะไม่สามารถเทรดได้เมื่อถูกใส่ไว้ในแชทของคุณ นอกจากนี้ พาวเวอร์กรุ๊ปยังสามารถเป็นได้ทั้ง จำกัด หรือ ไม่จำกัด

ในการเปิดใช้พาวเวอร์ในแท็ป "group powers" ให้คลิกเลือกกล่องที่อยู่ถัดจากพาวเวอร์แล้วคลิก "save" ทางด้านล่างของหน้า

การใส่พาวเวอร์กรุ๊ป

การใส่พาวเวอร์กรุ๊ป เริ่มต้นคุณต้องได้พาวเวอร์ที่ต้องการนั้นมาก่อนจากนั้นไปที่แชทที่คุณต้องการจะใส่ลงไป พิมพ์สไมลี่ของพาวเวอร์ลงในแชทเช่น "(redirect)" คลิกที่สไมลี่ที่ปรากฏและคลิกที่ปุ่ม "Assign" บนวินโดว์ใหม่ที่แสดงขึ้นมา พาวเวอร์ก็จะถูกใส่ลงในกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อย

โปรดสังเกต: ณ เวลานี้ นี่ยังต้องทำบน Flash (ไม่ใช่ในแชท HTML5 )

การเปิดใช้งานกรุ๊ปพาวเวอร์

ในการที่จะทำให้พาวเวอร์ที่ใส่ลงในกรุ๊ปนั้นทำงาน เจ้าของหลักจำเป็นต้องเปิดใช้งานพาวเวอร์ในการเข้าไปส่วนของ Edit Group settings ในการเข้าถึง Edit Group settings ให้เลื่อนเม้าส์ไปทางมุมขวาบนของ"กรุ๊ป" แล้วคลิกที่ "customize" หรืออีกทางหนึ่ง ให้คลิกที่ "Edit Your Chat"ซึ่งอยู่เหนือปุ่ม "Sign Out"/"Sign In" แล้วใส่รหัสผ่านของกรุ๊ปคุณ หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของหลักก็ใส่รหัสผ่านของบัญชีคุณได้ แล้วคลิกที่แท็ป"group powers"

ในการส่งออกการติดตั้งพาวเวอร์ของคุณ คลิกที่"export"

แท็ป"group powers"จะให้คุณเปิดหรือปิดการใช้งานกรุ๊ปพาวเวอร์ในแชทของคุณและแก้ไขการตั้งต่างต่างๆ คุณสามารถตั้งค่ากรองได้ระหว่างพาวเรอ์ที่ลงไว้/ไม่ได้ลงไว้ เรียงตามชื่อของพาวเวอร์หรือหมายเลขไอดี ในการที่จะเปิดหรือปิดการใช้งานพาวเวอร์ ให้คลิกที่กล่องติดกับชื่อพาวเวอร์แล้วคลิกที่ปุ่ม "save" ทางด้านล่างของเพจ เมื่อคุณรีเฟชรหน้าแชทคุณจะเห็นว่ากรุ๊ปพาวเวอร์นั้นถูกเปิดหรือปิดการใช้งานแล้ว ถ้าพาวเวอร์ไม่ได้ถูกลงไว้ในแชทก็จะไม่สามารถเปิดการใช้งานได้ จำนวนทั้งหมดของพาวเวอร์ที่ถูกลงไว้ในกรุ๊ปของคุณจะถูกแสดงไว้เหนือแถบการค้นหา คุณสามารถเห็นเลขไอดีของผู้ใช้ที่ลงพาวเวอร์แต่ละตัวได้โดยเลื่อนเม้าส์ไปเหนือคำว่า"Assigned by"

คุณสามารถนำเข้า/ส่งออกการตั้งค่าพาวเวอร์ต่างๆในรูปแบบไฟล์ .xatp โดยที่จะต้องมีการตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อการส่งออก ค่าตั้งต้นจะไม่สามารถส่งออกได้ และคุณจะไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่าต่างๆ สำหรับพาวเวอร์ที่ไม่ได้มีการลงไว้ในกรุ๊ปของคุณ

ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเปิด/ปิดการใช้งานพาวเวอร์ต่างๆ ในครั้งเดียว ตามการค้นหาของคุณ ทางเลือกนี้จะอยู่ทางด้านล่างของแถบค้นหาเมื่อดูพาวเวอร์ "assigned"

หรือ "assigned + unassigned"

การถอดกรุ๊ปพาวเวอร์ออก

ในการถอดหรุ๊ปพาวเวอร์ออก ให้ไปที่แชทที่ใส่พาวเวอร์ลงไปและพิมพ์พาวเวอร์นั้นลงในแชท คลิกที่สไมลี่แล้วคลิก "Unassign" ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าไปใส่ลงในแชทไหน ให้ล็อกอินบัญชีของคุณแล้วคลิกที่แท็บ "group"บนหน้าการจัดการบัญชีผู้ใช้ ที่นี่คุณจะได้เห็นชื่อกรุ๊ปพาวเวอร์ตามด้วย"Group1"ซึ่งจะเป็นแชทที่คุณได้ใส่พาวเวอร์ไว้ การคลิกไปที่ "Group1" จะนำคุณไปยังแชทเพื่อที่คุณจะทำการถอดพาวเวอร์ออกได้

ในการดูรายชื่อพาวเวอร์ที่คุณใส่ไว้ คลิกที่แท็บ "group" บนหน้าการจัดการบัญชีผู้ใช้

การยกเลิกการใส่กรุ๊ปพาวเวอร์ในแชทที่ถูกลบหรือถูกย้ายไปแล้ว

หากคุณมีพาวเวอร์กรุ๊ปที่ใส่ไว้ในแชทซึ่งถูกลบหรือย้ายที่ไปแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อช่วยคุณยกเลิกการใส่พาวเวอร์ของคุณ

1. ลองใช้คำสั่ง /go โดยการพิมพ์ /go ชื่อแชท และดูว่าคุณจะสามารถเชื่อมต่อไปยังแชทที่ถูกลบทิ้งไปได้หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

2. ก็อปปี้ลิ้งค์ต่อไปนี้ "https://www.xatech.com/web_gear/chat/chat.swf?id=IDHERE" และแทนที่ IDHERE ด้วยไอดีแชทที่ถูกลบทิ้งไปแล้ว เพื่อที่จะทราบไอดีของแชทที่ลบทิ้งไปแล้ว ให้ล็อคอินแล้วคลิกแท็บ "group" ในหน้าการจัดการบัญชีผู้ใช้ คลิกขวาที่กรุ๊ปที่ใส่ไว้และเลือก "Copy Link Address" แปะลิ้งค์ที่ได้ลงในบราวเซอร์ของคุณแล้วทำการก็อปปี้"เฉพาะ"ส่วนที่เป็นตัวเลยแล้วเพิ่มเข้าไปในลิ้งค์ด้านบน ตัวอย่างเช่น ถ้าลิ้งค์แชทของคุณคือ https://xat.com/xat12345678 เลขไอดีแชทของคุณคือ 12345678