Category:Hug/tl

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Category:Hug and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎ไทย

Ang hug ay isang maliit, malawak na animasyon na maaaring mapadala sa main chat o pribadong chat. Kahit na ang pag papadala ng hug sa pribadong chat ay libre at walang limitasyon na paggamit, ang pagpapadala ng hug sa pangunahing chat ay nagkakahalagang 10 xats kada hug, at kabuuang 20 hugs ang maaaring mapadala sa loob ng 24 oras. Ito ay dinisenyo para sa kaligtasan, at para maiwasan ang pang-aabuso.

Tandaan: Ang hugs na pinadala sa pamamagitan ng pribadong mensahe ay maipapaskil sa chat kung saan ito ipinadala (kung ito man ay main o pribado). Ang halaga ay depende sa paksa.

Tandaan: Ang hugs ay hindi pa gumagamit sa mobile.

Papaano magpadala ng hug?

Upag makapag padala ng hug, kinakailangan ng kapangyarihan kung saan ito kabilang, at siguraduhin na ang kapangyarihan ay aktibo, at mayroong subscriber time. Halimbawa, /hug classic ay kabilang sa Classic at /hug purp ay kabilang sa Purple power. Tignan ang Powers page para sa kumpletong listahan ng kapangyarihan na may hugs. Ang bawat isa sa kategoryang ito ay may kanya-kanyang artikulo, at mayroong listahan ng mga tiyak na hug command at prebyu ng kanilang animasyon.

Maaari kang magdagdag ng mensahe (bagama't ay hindi sapilitan) pagtapos ng command na magpakita sa animasyon. Halimbawa, /hug purp Hello xat wiki! ay magpapakita ng sumusunod:

Ang animasyon ng hug ay dalawang kulay-ube na smilies nag-tag sa avataras kasunod ng iyong pasadyang mensahe.

Ang pagpapadala ng hugs na libre sa pribadong chat ay maglalagay sa iyo at ang tumatanggap sa animasyon. Ang pagpapadala ng hugs sa main chat, gayumpaman, na walang direktang tatanggap, ay maglalagay lamang ng iyong pangalan at avatar, ang kabilang dulo ay mananatiling blangko. Maaaring mag targer ng isang user sa main chat sa pag type ng /hugall sa kanilang pribadong chat (sa halip na /hug), kasunod ay ang hug name at mensahe. Halimbawa, maaaring mag type ng /hugall purp Hello Joe! sa pribadong mensahe ni Joe. Sa kasong ito, ang buong chat ay makikita ang hug, at si Joe ay masasama sa animasyon. Ang publikong opsyon ay nagkakahalagang 10 xats.

Hugs vs. kisses

Kahit na ang bawat hug at kiss ay may iba't ibang animasyon, may mga pagkakaiba sa pagitan nito:

  • Ang hug ay nangangailangan ng kapangyarihan at subscriber time, habang ang kisses ay maaaring mapadala kahit wala.
  • Ang kiss ay mas malaking animasyon, na sumasakop sa buong chat, habang ang hug ay mas maliit, ay sumasakop lamang ng dalawang linya ng teksto.
  • Ang hugs ay maaaring mapadala sa pribadong chat, habang ang kisses ay laging publiko.
  • Ang kisses ay nagpapakita lamang ng pangalan ng sender. Ang hugs ay ipinapakita ang kapwa ang pangalan *at* avatar ng sender, at maaaring isama rin ang tumatanggap.
  • Ang kisses ay mas mahal, nagkakahalatang 25 xats (laban sa 0 o 10 xats para sa hugs).

Tignan ang xats na pahina para sa mas maraming kisses.

Trivia

  • Ang Choirhug ay ang unang hug power, inilabas noong ika-11 ng Disyembre 2015.