Count การนับ

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Count and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
count.png (COUNT) - นับถอยหลังไปยังวันที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 และฉันต้องการให้นับถอยหลังไปจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 ระบบจะเห็นว่าห่างไป 1 วัน เนื่องจากว่าวันที่กำหนดห่างไปเพียง 1 วันเต็มๆ จากวันปัจจุบัน ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะนับเพียงบางส่วนของวัน คุณทำได้โดยการเพิ่มวันที่เข้าไปอีก 1 วันซึ่งก็จะนับถอยหลังไปหลังจากวันเริ่มต้นของคุณ

  • เวลาที่เหลืออยู่จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนเพราะได้คำนวณจากเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และผู้คนที่อยู่คนละโซนของเส้นแบ่งเวลาก็จะเห็นเวลาที่เหลืออยุ่แตกต่างกันไป

เวลานับถอยหลังจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่จนกระทั่งถึงวันที่กำหนดไว้ เช่น วันปีใหม่ โดยจะแสดงในลักษณะไฟแอลอีดี

ใช้งานอย่างไร

สำหรับโค๊ดการสร้างเวลานับถอยหลัง ดูได้ที่ http://FEXBots.com/tools/count

การตั้งให้นับถอยหลังไปยังวันที่ต้องการ (ดดววปป):

(count#d022916) ใช้ "d" เพื่อบ่งบอกวันที่ 022916 (02/29/2016 หรือ 29 กุมภาพันธ์ 2016)

(count#h022916) ใช้ "h" สำหรับการตั้งจำนวนชั่วโมง

(count#m022916) ใช้ "m" สำหรับการตั้งนาที

(count#s022916) ใช้ "s" สำหรับการตั้งวินาที


เช่น (count#d042216)วัน (count#h042216)ชั่วโมง (count#m042216)นาที (count#s042216)วินาที จนกว่าจะถึงวันพิทักษ์โลก!


ในการตั้งให้นับเวลาถอยหลังไปจนถึงเวลาที่กำหนดในวันที่ต้องการ ทำได้โดยการเพิ่มเวลาตอนกี่โมง นาที และวินาทีเข้าไปในรูปแบบ (ดดววปปมมนนวว):

ใช้: 010516180000 สำหรับ (01/05/16 18:00, 5 มกราคม 2016 เวลา 18.00 นาฬิกา)


หากต้องการเปลี่ยนใช้อีกรูปแบบการแสดงตัวเลขดิจิตอลของแอลอีดี ให้เพิ่ม L ไว้หน้าโค๊ดวันที่และเวลา

(count#dl010116)วันจนถึงปีใหม่!


ในการตั้งให้เป็นตัวเลขคงที่ ให้ใส่ F ไว้หน้าโค๊ดวัน/เวลา

(count#f42) จะแสดงตัวเลข 42 ไว้ตลอด


การใส่สีให้กับตัวเลข คุณสามารถใส่โค๊ดสีตามหลังเวลาได้เลย: (count#f42#r) หรือ (count#d010114#00ff00)

สำหรับเฟอเฟคของพาวเวอร์อื่น เช่น invert หรือ mirror โค๊ดก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ในลักษณะเดียวกัน