Difference between revisions of "Eggjinx/bs"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Trenutno, nema načina da unjinx korisnika. Najbolji način za unjinx je upotreba neke od sljedećih naredbi:")
(Created page with "$1 u PC; postaviti vrijeme na 1 minutu i vjerovatnoću od 1%..")
Line 39: Line 39:
 
Trenutno, nema načina da unjinx korisnika. Najbolji način za unjinx je upotreba neke od sljedećih naredbi:
 
Trenutno, nema načina da unjinx korisnika. Najbolji način za unjinx je upotreba neke od sljedećih naredbi:
  
*'''/jinx 1egg1''' in PC; to set the time to 1 minute and a probability of 1%.
+
*'''/jinx 1egg1''' u PC; postaviti vrijeme na 1 minutu i vjerovatnoću od 1%..
  
 
*'''/jinxall 1egg1''' in main chat; to set the time to 1 minute and a probability of 1% (this will cost 10 xats.)
 
*'''/jinxall 1egg1''' in main chat; to set the time to 1 minute and a probability of 1% (this will cost 10 xats.)

Revision as of 15:06, 26 February 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
eggjinx.png (EGGJINX) - Jinx svoje prijatelje sa g-jezičkim porukama OGRANIČEN

Pošaljite Eggjinx zagrljaj prijatelju i njihove poruke će izgledati kao poruka u primjeru 1. Ovaj power dodaje "jaje" prije svakog samoglasnika vaše poruke.

Template:Img is only allowed in User: namespace. Use [[File:]] (more on that here) or Template:Gallery on articles instead.

Napomena: Ne možete koristiti zagrljaje Eggjinxa u glavnom chatu, inače ćete dobiti grešku 65. Morat ćete privatno razgovarati s korisnikom da biste koristili sljedeće naredbe.

Upotreba

Template:Img is only allowed in User: namespace. Use [[File:]] (more on that here) or Template:Gallery on articles instead.

Za Eggjinx korisnika samo u privatnom chatu:

  • /jinx [vrijeme u minutama]egg[vjerovatnoća%] Vaša poruka ovdje#izborni kod boje

Za Eggjinx korisnike u glavnom chatu:

  • /jinxall [vrijeme u minutama]egg[vjerovatnoća%] Vaša poruka ovdje#izborni kod boje

Slanjem /jinxall ?egg? zagrljaja košta 10 xata i možete poslati samo 20 zagrljaja u roku od 24 sata.

Primjeri:

  • /jinx 10egg50 teggakegge theggis
  • /jinxall 10egg100 ti si tako jajast

Zadano i maksimalno vrijeme je 30 minuta. Zadana vjerovatnoća je 25%.

Odjeljak "verovatnoća" kontroliše frekvenciju jinxed poruka. Na primjer, vjerovatnoća 50 znači da postoji 50% šansa da će vaše poruke biti Eggjinxed.

Za Eggjinx samog sebe u jednoj poruci samo, dodajte Eggjinx smajlić na kraj vaše poruke.

Unjinxing

Trenutno, nema načina da unjinx korisnika. Najbolji način za unjinx je upotreba neke od sljedećih naredbi:

  • /jinx 1egg1 u PC; postaviti vrijeme na 1 minutu i vjerovatnoću od 1%..
  • /jinxall 1egg1 in main chat; to set the time to 1 minute and a probability of 1% (this will cost 10 xats.)

Gcontrol

You can use Gcontrol to set the minimum rank for this feature and whether users of the same rank can Eggjinx each other.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.