Fel

From xat wiki
Revision as of 21:12, 27 March 2019 by Katie (xat.me/ThePowerful1) (Created page with "En biljett under Hjälpämnet "Kontoblockera" behövs för att lösa detta fel.")
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎svenska • ‎српски / srpski • ‎العربية • ‎ไทย

Den här sidan innehåller alla xat felmeddelandena, vad de menar och åtgärder att vidta för att lösa felen.

Fel På Kontostyrning

E4 - Redan registrerad.
Det ID du försöker registrera har redan registrerats. Du borde kunna logga in. Om du inte registrerade följer du guiden ny ID för att få ett annat ID att registrera.
E6- Användarnamnet är taget.
E7 - E-postadress används redan.
E-postmeddelandet som är inmatat är redan kopplat till ett annat xat-konto. Om du redan har ett konto återställer du ditt lösenord här.
E13 - Hittades inte.
E14 - Fel lösenord.
Lösenordet som matas in är felaktigt. Om du har glömt det, återställ det här.
E15 - E-post är inte giltig.
E-postmeddelandet som inmatas är inte ett giltigt e-post. E-postmeddelanden kommer i formatet: [email protected]
E17 - E-post hittades inte eller kan inte ändra användarnamn.
I förhållande till e-post är inte e-postadressen kopplad till xat konto. Om det har glömts, registrera ett nytt konto och öppna sedan en biljett under "Lost Access". I förhållande till ett användarnamn måste du vänta 7 dagar mellan varje användarnamnändring.
E19 - Tyvärr, namnet är redan taget.
E20 - Kan inte radera konto på grund av användarnamnändring eller nyligen registrerad.
Du måste vänta 14 dagar mellan att radera ett konto efter registrering eller ändra användarnamnet.
E21 - Stäng av autentisering innan du tar bort ett konto.
Autentisering måste vara avstängd innan du kan radera ett xat-konto. Lär dig hur du gör det här.
E22 - Kontrollera din email för att logga in och ta bort ditt konto.
Konto borttagning måste verifieras via e-post.
E23 - Du kan inte radera ett konto som har xats, dagar av krafter.
Ett xat konto måste ha 0 xats, 0 dagar och inga krafter innan det kan raderas. Observera att det kan visa 0 dagar men det kan ta några timmar kvar på ditt konto.
E25 - Fel Användarnamn/E-mail eller Lösenord
Antingen användarnamnet, e-post eller lösenord är felaktigt. Använda detta sedan för att återställa användarnamnet och/eller lösenordet.
E26 - Kontot är inte aktiverat.
Om kontot är nyskapat, kolla det e-postmeddelande som är kopplat till kontot och klicka på aktiveringslänken. Om kontot inte är nytt måste en biljett skapas under Hjälpämnet "Konto Blockera" med hjälp av det e-postmeddelande som är kopplat till kontot för att få det här felet.
E27 - E-post har blockerats.
E28 - Konto raderat. (Öppna en biljett.)
Kontot har tagits bort för att bryta xat Användarvillkor. En biljett måste skapas under Hjälpämnet "Konto Blockera" med hjälp av det e-postmeddelande som är kopplat till kontot för att få det här felet.
E29 - Utelåst.
Detta konto är låst till en annan plats. En biljett måste öppnas under Hjälpämnet "Locked out" för att lösa detta fel.
E30 - Kolla din mail. (Säkerhetskontroll.)
E-postmeddelandet som är kopplat till kontot har skickats en inloggningsstift för att verifiera att du är ägare till kontot.
E31 - Det går inte att låsa kontot. Platsuppdatering kan behövas.
Kontostyrning kan bara sättas på på din hemort. En biljett måste öppnas under Hjälpämne "Location Update" för att lösa detta fel.
E33 - Ställ klockan på din enhet.
Tiden på din enhet stämmer inte överens med xats tid. Försök att synkronisera enhetens klocka igen.
E34 - Misslyckades med att aktivera autentisering. Försök igen.
Starta om aktiveringsprocessen.
E35 - Felaktig autentiseringskod.
Koden som anges är inte korrekt. Försök skriva in det igen. Om du fortsätter att få det här felet, försök synkronisera enheten med google.
E36 - Inloggningen kräver autentiseringskod.
Ange en autentiseringskod för att fortsätta logga in.
E37 - Ange autentiseringskod för att verifiera begäran om att inaktivera Konto Autentisering.
E39 - Lösenordet var för kort. Måste vara minst 6 tecken långt.
E40 - Lösenorden är inte samma.
E42 - E-post är inte giltig.
E-postmeddelandet som inmatas är inte ett giltigt e-post. E-postmeddelanden kommer i formatet: [email protected]
E43 - E-post är blockerad. (Registrera med ett annat e-post.)
E-post leverantören har blivit blockerad. Använd ett annat e-post, helst Gmail.
E44 - Dåligt användar ID. Vänligen logga in och försök igen.
E45 - Logga in och försök igen.
E46 - ID hittades inte.
En biljett måste göras med ett befintligt konto under Hjälpämne "Report Scam" för att få k2 reparerad. Kom ihåg att inkludera Användarnamnet/ID.
E47 - Namnet är för långt eller innehåller dåliga bokstäver. Måste vara mellan 10-18 tecken.
E48 - Namn är inte tillåtet.
Namnet inmatat har ett reserverat ord, till exempel "xat" eller innehåller ett olämpligt ord. Prova ett annat namn.
E49 - Första bokstaven får inte vara ett nummer.
E50 - Dåligt användar ID. Tyvärr kan du inte registrera dig.
Det ID du försöker registrera har redan registrerats. Du borde kunna logga in. Om du inte registrerade följer du guiden ny ID för att få ett annat ID att registrera.
E51 - ID har registrerats före eller togs bort (e-post återanvänds) och kan inte längre registreras.
En biljett måste göras med ett befintligt konto under "Lost Access" för att få det här fixat. Kom ihåg att inkludera det ID du försökte registrera.
E55 - Kontot togs bort. (Öppna en biljett.)
Kontot har tagits bort för att bryta xat Användarvillkor. En biljett måste skapas under Hjälpämnet "Konto Blockera" med hjälp av det e-postmeddelande som är kopplat till kontot för att få det här felet.
E64 - Kolla din mail. (Säkerhetskontroll.)
E-postmeddelandet som är kopplat till kontot har skickats en inloggningsstift för att verifiera att du är ägare till kontot.

Systemfel/Blockera

Systemproblem (1): Fel vid skapande av en grupp.
Fyll i reCAPTCHA och acceptera användarvillkoren, och försök igen.
Systemproblem (2): Kan inte registrera det ID.
Du kan inte aktivera ett ID från en annan plats än varifrån den registrerades.
Systemproblem (10): Kan inte registrera det ID.
Det ID du försöker registrera har redan registrerats. Du borde kunna logga in. Om du inte registrerade följer du guiden ny ID för att få ett annat ID att registrera.
Systemproblem (11): Kan inte radera konto på grund av överföringsblock.
Du kan inte ta bort ett konto som har ett överföringsblock. En biljett måste skapas under Hjälpämnet "Account Block" för att åtgärda detta fel.
Systemproblem (12): Det går inte att ta bort konto eller ändra namn på grund av överföringslagret.
Du kan inte radera ett konto som hålls. Vänta ut de håll, eller en biljett måste skapas under Hjälpämnet "Account Hold" för att åtgärda detta fel.
Systemproblem (13): Inloggning med låsning/skydd vände på.
Systemproblem (14): Inloggningen genomgår för närvarande underhåll. Försök att logga in igen senare.
Systemproblem (20): Du måste logga in igen.
Systemproblem (21): Du måste göra om handeln genom att vara uppfriskande på chatten eller återinlogga.
Systemproblem (23): Användaren har Mint kraft.
Användaren måste inaktivera Mint kraft för att minska det minsta överföringsbeloppet så att du kan skicka dem xats eller dagar.
Systemproblem (25): Flera funktioner har blivit inaktiverade på grund av brytningsvillkor eller säkerhet.
En biljett måste skapas under "Kontoblock" Hjälpämne för att lösa detta fel.
Systemproblem (26): Mottagaren av din överföring har ett överföringsblock.
Mottagaren av din överföring hålls obestämt och en biljett måste skapas under Hjälpämnet "Kontoblock".
Systemproblem (27): Du har för många dagar och behöver handla några eller använda DX.
Systemproblem (28): Försöker skicka för många xats/dagar.
Det högsta du kan skicka per handel eller överföring är 100,000 xats eller 9999 dagar.
Systemproblem (29): Annan användare brukar använda tredjepartsprogram för att redigera handeln.
Ta ett tillräckligt bevis på skärmdump och rapportera användaren till en moderator i chatten och rapportera sedan i en biljett under "Hjälp Scam" Hjälpämne.
Systemproblem (30): Du kan inte köpa kraft.
Ditt konto har blockerats från köpkrafter. En biljett måste öppnas under Hjälpämnet "Kontoblock" för att få det här problemet löst.
Systemproblem (31): Du kan inte marknadsföra en grupp.
Ditt konto har blockerats från att marknadsföra chattar. En biljett måste öppnas under Hjälpämnet "Kontoblock" för att få det här problemet löst.
Systemproblem (32): Kan inte köpa strömmen eftersom alla kontotransaktioner är avstängda.
En biljett under Hjälpämnet "Kontoblockera" behövs för att lösa detta fel.
System problem (33): Temporary transfer hold. Blocks only outgoing transfers and trades.
Wait out the duration of the hold and if the hold doesn't decrease, then a ticket will need to be created under the "Account Hold" Help Topic.
System problem (40): Trade is currently undergoing maintenance. Try to trade again later.
System problem (42): Cannot trade this power.
Tickle cannot be traded.
System problem (43): Cannot trade 1 day for 1 day.
System problem (47): Cannot transfer to celebrity (trading works).
System problem (49): The user is no longer online.
System problem (51): Attempting to trade to a Bot or a mobile user.
System problem (55): Your account is held indefinitely. Blocks all outgoing trades and transfers.
A ticket must be created under "Account Block" Help Topic to solve this error.
System problem (56): The recipient of your transfer has a transfer block.
The recipient of your transfer is indefinitely held and a ticket must be created under Help Topic "Account Block".
System Problem (63): Hug power is not recognized.
The xat server has not recognized your power. Please refresh the chat or re-log in.
System problem (65): Cannot send Jinx powers in main chat.
You cannot send /jinx or /jinxall in main chat. You must use both in a user's private chat.
System problem (66): Transferring, trading, and initiating marriages/BFFs are not supported on mobile.
System problem (99): Server issues. Try again later.


Group Errors

Not available (1): Group has not been deemed inactive (must be 3 months of no staff).
Not available (5): Group has been delisted.
Group has most likely been delisted due to breaking xat's Terms of Service. A ticket must be opened under "Chat Block" to find out why it was delisted.
Not available (6): Group has already been purchased.
Group can be enabled again. Open a ticket under "Short names and Groups" if you are a paid user and would like it.
Not available (7): Group was created less than 6 months ago.
Not available (8): Group was deleted.
A ticket must be created under "Chat Block" to find out the reason why the chat has been deleted.
Not available (9): Group has a low ID.
Not available (11): Group has not been deemed inactive (must be 3 months of no staff).
Not available (12): Group name has a reserved word.
The group name has a reserved word such as "xat" or "chat". Choose another name.
Not available (13): Group cannot be purchased.

Short Names Errors

Name taken (1): Sorry, name already taken.
Name taken (2): Sorry, name already taken.
Name can be enabled again. Open a ticket under "Short names and Groups" if you are a paid user and would like it.
Not allowed: Reserved word e.g. "xat" or a swear word in the name.

Ticket System Errors

403 - Your email is on the ban list (cannot create ticket).
The email associated with that account is banned from opening tickets, contact a volunteer on chat or on the forum for help.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.