Foe/pl

Revision as of 12:38, 1 October 2016 by Marek (xat.me/Marek) (Created page with ":* A Przyjaciel będą miały normalne zdolności do PC/PM ciebie, gdy masz NOPC włączona.")
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

foe.png (FOE) - Czy jesteś przyjaciel czy wróg?

  • Z tym powersem będziesz miał opcję Dodaj przyjaciela i uczynić je wroga.
  • W "należy dodać do swojej listy znajomych lub użytkownik'musi kliknięciu Cię aby dodać wroga.
  • Aby wroga ; kliknij kartę przyjaciółmi lub Tickle powiadomienia na czacie, kliknij nazwę użytkownika, a następnie kliknij wroga.
  • A Przyjaciel będą miały normalne zdolności do PC/PM ciebie, gdy masz NOPC włączona.
  • A Friend will be able to see which chats you are on if you are not using NOFOLLOW.
  • A Foe will have a SKULL pawn on the user list and in the chat; indicating that they are your enemy.
  • A Foe will not be able to break the NOPC or follow you regardless if NOFOLLOW is off.
  • To allow the user to follow and PC you again, click Un-Foe.
  • NOTE: The chat group staff will still be able to private chat with you.