GControl

From xat wiki
This page is a translated version of the page Gcontrol and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
gcontrol.png (GCONTROL) - Konfigurirajte svoj chat GRUPNI POWER

GControl vam omogućava da napravite male prilagodbe pri podešavanju vašeg chata. Možete vidjeti listu svih opcija koje možete podesiti za svoj chat u nastavku.

Nakon uključivanja, možete pristupiti podešavanjima sa stranice dodatnih funkcija pomoću dugmeta za uređivanje blizu polja za potvrdu GControl. Evo opsežne liste svih trenutnih raspoloživih opcija i pojedinačnih podešavanja:

Napomena: Mod8 i Gcontrol power će povećati vrijeme maksimalnog banovanja za dva sata svaki, zato to treba imati na umu kada postavljate maksimalno banovanje.

Osim ako nije drugačije navedeno, pojedinačna podešavanja su:

Click the blue "edit" button to adjust Gcontrol settings.
 • N/A
 • Guest
 • Temp member
 • Member
 • Temp moderator
 • Moderator
 • Temp owner
 • Owner
 • Main owner

Options and settings

Here is an extensive list of all of the current available options and individual settings:

Setting Description Default
Make guest Make Guest - Promijenite ko može učiniti korisnike gostom.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Make member Make member - Promijenite ko može učiniti korisnike memberom.
 • Zadano: Moderator || Moderator
Make moderator Make moderator - Promijenite ko može učiniti korisnike moderatorom.
 • Zadano:Owner || Owner
Kick Kick - Promijenite ko može kickati korisnike.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Ban Ban - Promijenite ko može banovati korisnike.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Unban Unban - Promijenite ko može poništiti ban korisnicima.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Moderator max ban time 0-99 Moderator max ban time - Promijenite maksimalno vrijeme banovanja za moderatora.
 • 0-99 (gdje je 0 = zauvijek)
 • Zadano: 6 || 6
Owner max ban time 0-999 Owner max ban time - Promijenite maksimalno vrijeme banovanja za ownere.
 • 0-999 (gdje je 0 = zauvijek)
 • Zadano: 0 || 0
Can mute Select which rank is able to use Mute power. Owner
Can delete Select which rank is able to delete chat messages. Temp Moderator
See silentban See silentban - Promijenite ko može vidjeti silent bans. Nobody
Can't be silentbanned Ne može biti silent banovani - Maksimalan rang koji može biti silent banovan (tj. Ako je postavljen moderatorima, onda owneri ne mogu biti silent banovani). N/A
Set scroller Set scroller - Promijenite tko može postaviti chat scroll.
 • Zadano: Temp Owner || Temp Owner
Must be locked Must be locked - Promijenite koji rang i iznad moraju imati zaključavanje aktivirano.
 • Zadano: N/A || N/A
Must be registered Must be registered - Promenite koji rang i iznad moraju imati registrovani račun i biti prijavljeni
 • Zadano: N/A || N/A
Preferred blast 0-4 Preferred blast - Promijenite zadanu blast animaciju za Blast powerse.
 • 0-4 (gdje je 0 slučajan)
 • Zadano: 0 || 0
Can promote Can promote - Promijenite minimalni rang koji je u mogućnosti da promoviše chat
 • Zadano: Member || Member
Barge in Barge in - Promijenite ko može koristiti Barge power.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Max toons Max toons - Promijenite maksimalnu količinu toons (korisnika bez ID) dopuštenih na vašem chatu.
 • Zadano: 10 || 10
Ad position 0-2 Ad position 0-2 - Promijenite lokaciju xat oglasa, gdje je 0 slučajan, 1 je na vrhu i 2 je na dnu.
 • Zadano: 0 || 0
Silent member Silent member - Promijenite ko može koristiti Silentm power.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Can be dunced Can be Dunced - Maksimalni rang koji se može duncati (tj. Ako je postavljen za moderatore, tada se owneri ne mogu duncati).
 • Zadano: Main Owner || Main Owner
Can ranklock Can ranklock - Promijenite ko može koristiti ranklock power.
 • Zadano: Owner || Owner
Can award badge Can award badge - Promijenite ko može koristiti Badge power.
 • Zadano: Temp Owner || Temp Owner
Can naughty step Can naughty step - Promijenite ko može koristiti Naughtystep power.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Can yellow card Can yellow card - Promijenite ko može koristiti Yellowcard power.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Can red card Can red card - Promijenite ko može koristiti Redcard power.
 • Zadano: Temp Moderator || Temp Moderator
Red card factor 0.1-10 Red card factor - Promijenite faktor umnožavanja za Redcard power.
 • 0.1 - 10
 • Zadano: 6 || 6
Protect mode Protect mode - Promijenite ko može uključiti režim Protekcije.
 • Zadano: Temp Owner || Temp Owner
Protect default Protect default - Promijenite zadani režim Protekcije.
 • 1-5
 • Zadano: 1 || 1
Protect time (hours) 0.1-12 Protect time - Promijenite zadano trajanje režima Protekcije.
 • 0.1 - 12 sati
 • Zadano: 1 || 1
Kick all Kick all - Promijenite ko može koristiti Kickall power.
 • Zadano: Temp Owner || Temp Owner
Member flood trust 1-99 Member flood trust - Promijenite količinu poruka koje memberi i iznad mogu poslati prije nego budu označeni kao spam.
 • 1-99
 • Zadano: 4 || 4
Flood threshold 10-200 Flood threshold - Promijenite količinu znakova u poruci prije nego što će biti označena kao spam.
 • 10-200
 • Zadano: 50 || 50
Can jinx Can jinx - Promijenite ko može koristiti Jumblejinx power.
 • Zadano: Guest || Guest
Can jinx same rank Can jinx same rank - Dopustite korisnicima da jinx korisnike istog ranga.
 • Yes/No
 • Zadano: No || No
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.