GControl

From xat wiki
This page is a translated version of the page Gcontrol and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
gcontrol.png (GCONTROL) - Isaayos ang iyong chatroom GRUPONG POWER

Ang gcontrol ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang ayusin ang setings ng iyong chat. Maaari mo makita ang listahan ng lahat ng opsyon na gusto mong ilagay sa iyong chat sa ibaba.

Kapag ito'y naitalaga, maaari mong ma-access ang mga settings na karagdagang tampok mula sa pahina sa pamamagitan ng edit button na malapit sa GControl na check box. Heto ang isang malawak na listahan na kasalukuyang magagamit na pagpipilian at indibidwal na settings:

Paalala: Ang Mod8 at ang Gcontrol ay dinaragdagan ang pinaka-mataas na oras ng 2 oras kada isa, kaya't panatilihin itong nasa isip kapag nagtatalaga ng pinaka-mataas na mga oras.

Maliban kung ipinahayag, ang mga indibidwal na settings ay mga:

Click the blue "edit" button to adjust Gcontrol settings.
 • N/A
 • Bisita
 • Pansamantalang miyembro
 • Miyembro
 • Pansamantalang moderator
 • Moderator
 • Pansamantalang may-ari
 • May ari
 • Pangunahing may ari

Options and settings

Here is an extensive list of all of the current available options and individual settings:

Setting Description Default
Make guest Gawing Bisita - Palitan kung sino ang maaring gumawa sa mga gumagamit na maging mga bisita
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Make member Gawing miyembro - Baguhin kung sino ang pwedeng magtalaga bilang maging miyembro.
 • Default: Moderator || Moderator
Make moderator Gawing moderator - Palitan kung sino ang pwedeng mag talaga bilang maging moderator
 • Default: May-ari || Owner
Kick Pagsipa - Palitan kung sino ang pwedeng sumipa sa mga bisita.
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Ban Ban - Palitan kung sino ang pwedeng mag ban sa mga users.
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Unban Unban - Palitan kung sino ang pwedeng mag unban sa mga users.
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Moderator max ban time 0-99 Max ban time para sa Moderator - Palitan kung ano ang maximum ban time para sa moderator.
 • 0-99 (ang 0 ay = forever)
 • Default: 6 || 6
Owner max ban time 0-999 Max ban time para sa Mayari - Palitan ang maximum ban time para sa may ari
 • 0-999 (ang 0 ay = forever)
 • Default: 0 || 0
Can mute Select which rank is able to use Mute power. Owner
Can delete Select which rank is able to delete chat messages. Temp Moderator
See silentban Tingnan ang silentban - Kung sino ang makakakita silent mga ban. Nobody
Can't be silentbanned Hindi ma-silentban - Ang pinaka-mataas na ranggo na maaaring ma-silentban ay (i.e. kung italaga sa mga moderator, ang mga may-ari ay hindi makakapag-silentban). N/A
Set scroller Mag Set ng scroller - Palitan kung sino ang pwedeng mag set ng chat scroll.
 • Default: Pansamantalang Mayari || Temp Owner
Must be locked Kailangan ay naka lock - Palitan kung anong ranggo at mas mataas ang mayroong locking na naka activate.
 • Default: N/A || N/A
Must be registered Kailangang nakarehistro - Palitan kung anong ranggo at mas mataas ay kinakailangang nakarehistro para maka log in.
 • Default: N/A || N/A
Preferred blast 0-4 Gustong blast - Palitang kung anong default blast animasyon para sa Blast powers
 • 0-4 (ang 0 ay random)
 • Default: 0 || 0
Can promote Maaaring mag promote -Palitan ang minimum rank para makapag promote ng chat.
 • Default: Miyembro || Member
Barge in Makapasok - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Barge na kapangyarihan.
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Max toons Max na toons - Palitan kung gano karami ang toons (user na walang ID) ang pwede sa iyong chat.
 • Default: 10 || 10
Ad position 0-2 Posisyon ng Ad 0-2 - Palitan ang lokasyon ng xat ad, kung saan ang 0 ay random, ang 1 ay taas at ang 2 ay ibaba.
 • Default: 0 || 0
Silent member Silent na miyembro - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Silentm na kapangyarihan
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Can be dunced Maaaring i-dunced - Pinakamataas na ranggo na maaring i-dunced. (kung ito ay nakaset pang moderators, ay ang owners ay hindi pwedeng i-dunced)
 • Default: Main Owner || Main Owner
Can ranklock Maaaring mag ranklock - Change who can use ranklock na kapangyarihan
 • Default: Mayari || Owner
Can award badge Pagkalooban ng badge - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Badge na kapangyarihan.
 • Default: Pansamantalang Mayari || Temp Owner
Can naughty step Maaaring mag naughty step - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Naughtystep na kapangyarihan.
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Can yellow card Maaaring mag yellow card - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Yellowcard na kapangyarihan.
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Can red card Maaaring mag red card - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Redcard na kapangyarihan.
 • Default: Pansamantalang Moderator || Temp Moderator
Red card factor 0.1-10 Red card factor - Palitan kung anong multiplication factor para sa Redcard na kapangyarihan.
 • 0.1 - 10
 • Default: 6 || 6
Protect mode Protect mode - Palitan kung sino ang pwedeng magbukas ng Protect mode.
 • Default: Pansamantalang Mayari || Temp Owner
Protect default Protect default - Palitang ang default Protect mode.
 • 1-5
 • Default: 1 || 1
Protect time (hours) 0.1-12 Protect time - Palitan kung gano katagal ang Protect mode.
 • 0.1 - 12 hours
 • Default: 1 || 1
Kick all Kick all - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Kickall na kapangyarihan.
 • Default: Pansamantalang mayari || Temp Owner
Member flood trust 1-99 Member flood trust - Palitan kung gaano karaming mensahe ang mga miyembro at pataas na pwedeng ipadala bago i-check bilang spam.
 • 1-99
 • Default: 4 || 4
Flood threshold 10-200 Flood threshold - Palitan kung gaano karaming karakter sa mensahe bago ito i-check bilang spam.
 • 10-200
 • Default: 50 || 50
Can jinx Maaaring mag jinx - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Jumblejinx na kapangyarihan.
 • Default: Bisita || Guest
Can jinx same rank Maaaring mag jinx ng parehong ranggo - Hayaan ang users na mag jinx ng user na may parehong ranggo.
 • Oo/Hindi
 • Default: Hindi || No
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.