Horror/tl

From xat wiki
Revision as of 11:21, 2 January 2016 by Bella (xat.me/Bella) (Created page with "*'''Tandaan ang lumang (horror) ay (ahghast) na ngayon'''")
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

horror.png (HORROR) - Horror Flix LIMITADO

  • Ang horror ay pinapayagan kang magdagdag ng flix (animated backgrounds) sa iyong chat.
  • Kailangan mong magtalaga ng 2 Horror's upang gumamit ng EYES, 4 para sa CAULDRON at iba pa.
  • See the Flix page for details on Flix and changing settings.
  • Tandaan ang lumang (horror) ay (ahghast) na ngayon
  • Bonus smilies are:

Mga smilies

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.