Difference between revisions of "Hush/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "*'''o''' ay magga-ga sa mga may-ari at sa lahat ng mga mababang ranggo ( ang opsyon na ito ay kinakailangan mo na maging isang '''pangunhing may-ari''')")
 
(17 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
|power=hush
 
|power=hush
 
|heading=   
 
|heading=   
Temporarily stop users from chatting
+
Pansamantalang patigilin ang mga gumagamit sa pagcha-chat
 +
|allpowers=yes
 +
|function=yes
 
|info=   
 
|info=   
Hush allows main owners and owners to [[Special:MyLanguage/gag|Gag]] all users of a certain rank at once, for up to 60 seconds.
+
Ang Hush power ay pinapayagan ang mga pangunahing may-ari at mg amay-ari na-i[[Special:MyLanguage/gag|Gag]] ang lahat ng mga gumagamit sa isang tiyak na mga ranggo ng sabay-sabay, hanggang 60 segundo.
  
== Usage ==
+
== Paggamit ==
  
Type '''/hrD''' into the main chat, where '''"r"''' is the rank you wish to gag, and '''"D"''' is the duration (in seconds) that you want to hush the rank, up to a maximum of 60 seconds.
+
I-type: '''/hrD''' sa pangunahing chat, kung saan ang ''r'' ay ang ranggo na gusto mong i-gag, at ang ''D'' ay ang durasyon (sa mga segundo) na gusto mong i-hush na ranggo; hanggang maximum ng 60 mga segundo.
  
:''Example: Typing '''/hm10''' into the main chat will gag all members and guests for 10 seconds.''
+
:''Halimbawa:Pagta-type '''/hm10''' sa pangunahing chat ay magga-gag sa lahat ng mga miyembro at mga bisita ng 10 segundo.''
  
'''Note:''' You must be an '''owner''' or above to use hush.
+
'''Tandaan:''' Ikaw ay dapat na isang '''may-ari''' o mas mataas upang gamitin ang Hush.
  
== Options ==
+
== Mga Opsyon ==
  
*'''g''' will gag guests
+
*'''g''' ay magga-gag sa mga bisita
  
*'''m''' will gag members and guests
+
*'''m''' ay magga-gag sa mga miyembro at mga bisita
  
*'''d''' will gag moderators, members and guests
+
*'''d''' ay magga-gag sa mga moderator, mga miyembro at mga bisita
  
*'''o''' will gag owners and all lower ranks (this option requires you to be a '''main owner''')
+
*'''o''' ay magga-ga sa mga may-ari at sa lahat ng mga mababang ranggo ( ang opsyon na ito ay kinakailangan mo na maging isang '''pangunhing may-ari''')
  
More examples:
+
Halimbawa:
  
:'''''/hg30''' will gag all guests for 30 seconds.''
+
:'''/hg30''' ay magga-gag sa lahat ng mga bisita ng 30 segundo.''
  
:'''''/ho60''' will gag all owners, moderators, members and guests for 60 seconds.''
+
:'''''/ho60''' ay magga-gag sa lahat ng mga may-ari, mga moderator, mga miyembro, mga bisita ng hanggang 60 segundo.''
  
=== Timer ===
+
=== Orasan ===
  
The hush power smiley has an added functionality that allows it to be used as a timer. To do this, add '''#wS''' to the end of the smiley, where '''"S"''' is the number of seconds for the sand to drain out.
+
Ang Hush na power na smiley ay nadagdagan ng pag-andar na pinapayagan gamitin ito bilang isang orasan. Upang gawin ito, idagdag ang '''#wS''' sa hulihan ng smiley, kung saan ang '''''S''''' ay ang numero ng mga segundo para sa buhangin upang maubos.
  
''Example: '''(hush#w20)''' means the sand would run out after 20 seconds.''
+
''Halimbawa: '''(hush#w20)''' ay ibig sabihin na ang buhangin ay mauubos pagkatapos ng 20 segundo,''
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:46, 8 August 2018

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
hush.png (HUSH) - Pansamantalang patigilin ang mga gumagamit sa pagcha-chat

Ang Hush power ay pinapayagan ang mga pangunahing may-ari at mg amay-ari na-iGag ang lahat ng mga gumagamit sa isang tiyak na mga ranggo ng sabay-sabay, hanggang 60 segundo.

Paggamit

I-type: /hrD sa pangunahing chat, kung saan ang r ay ang ranggo na gusto mong i-gag, at ang D ay ang durasyon (sa mga segundo) na gusto mong i-hush na ranggo; hanggang maximum ng 60 mga segundo.

Halimbawa:Pagta-type /hm10 sa pangunahing chat ay magga-gag sa lahat ng mga miyembro at mga bisita ng 10 segundo.

Tandaan: Ikaw ay dapat na isang may-ari o mas mataas upang gamitin ang Hush.

Mga Opsyon

  • g ay magga-gag sa mga bisita
  • m ay magga-gag sa mga miyembro at mga bisita
  • d ay magga-gag sa mga moderator, mga miyembro at mga bisita
  • o ay magga-ga sa mga may-ari at sa lahat ng mga mababang ranggo ( ang opsyon na ito ay kinakailangan mo na maging isang pangunhing may-ari)

Halimbawa:

/hg30 ay magga-gag sa lahat ng mga bisita ng 30 segundo.
/ho60 ay magga-gag sa lahat ng mga may-ari, mga moderator, mga miyembro, mga bisita ng hanggang 60 segundo.

Orasan

Ang Hush na power na smiley ay nadagdagan ng pag-andar na pinapayagan gamitin ito bilang isang orasan. Upang gawin ito, idagdag ang #wS sa hulihan ng smiley, kung saan ang S ay ang numero ng mga segundo para sa buhangin upang maubos.

Halimbawa: (hush#w20) ay ibig sabihin na ang buhangin ay mauubos pagkatapos ng 20 segundo,

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.