Difference between revisions of "Hush/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 3: Line 3:
 
|power=hush
 
|power=hush
 
|heading=   
 
|heading=   
Patigilin ang tiyak na mga ranggo sa pagsulat
+
Temporarily stop users from chatting
 
|info=   
 
|info=   
Ang Hush power ay hinahayaan kang i-gag ang lahat ng mga users ng isang tiyak na ranggo.  
+
Hush allows main owners and owners to [[Special:MyLanguage/gag|Gag]] all users of a certain rank at once, for up to 60 seconds.
  
'''Paalala:''' Ang minimum na ranggo na pwedeng gumamit ng Hush ay ang owner.
+
== Usage ==
  
Upang gamitin ang Hush, i-type: ''/h?*'' sa chat, kung saan ang ''?'' ay ang ranggo na gusto mong i-gag, at ang ''*'' ay ang durasyon (sa mga segundo) na gusto mong i-hush na ranggo; hanggang maximum ng 60 mga segundo. Halimbawa, ''/hg10'' ay magga-gag sa lahat ng mga bisita ng 10 mga segundo.
+
Type '''/hrD''' into the main chat, where '''"r"''' is the rank you wish to gag, and '''"D"''' is the duration (in seconds) that you want to hush the rank, up to a maximum of 60 seconds.
  
Iba pang mga opsyon:
+
:''Example: Typing '''/hm10''' into the main chat will gag all members and guests for 10 seconds.''
*'''g''' upang i-gag ang mga bisita
 
*'''m''' upang i-gag ang mga miyembro at mababang mga ranggo
 
*'''d''' upang i-gag ang mga moderator at mababang mga ranggo
 
*'''o''' upang i-gag ang mga owner at mababang mga ranggo (itong opsyon ay kinakailangan mong maging isang main owner)
 
  
Ang Hush na power smiley ay may dagdag ng pagkilos, kung saan ito ay maaaring magamit bilang tagabilang. Upang gawin ito, idagdag nag #w? sa hulihan ng smiley, kung saan ang ''?'' ay ang numero ng mga segundo para sa buhangin na maubos. Halimbawa, (hush#w20) ibig sabihin ang buhangin ay mauubos pagkatapos ng 20 mga segundo.
+
'''Note:''' You must be an '''owner''' or above to use hush.
 +
 
 +
== Options ==
 +
 
 +
*'''g''' will gag guests
 +
 
 +
*'''m''' will gag members and guests
 +
 
 +
*'''d''' will gag moderators, members and guests
 +
 
 +
*'''o''' will gag owners and all lower ranks (this option requires you to be a '''main owner''')
 +
 
 +
More examples:
 +
 
 +
:'''''/hg30''' will gag all guests for 30 seconds.''
 +
 
 +
:'''''/ho60''' will gag all owners, moderators, members and guests for 60 seconds.''
 +
 
 +
=== Timer ===
 +
 
 +
The hush power smiley has an added functionality that allows it to be used as a timer. To do this, add '''#wS''' to the end of the smiley, where '''"S"''' is the number of seconds for the sand to drain out.
 +
 
 +
''Example: '''(hush#w20)''' means the sand would run out after 20 seconds.''
 
}}
 
}}

Revision as of 23:23, 7 January 2017

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

hush.png (HUSH) - Temporarily stop users from chatting

Hush allows main owners and owners to Gag all users of a certain rank at once, for up to 60 seconds.

Usage

Type /hrD into the main chat, where "r" is the rank you wish to gag, and "D" is the duration (in seconds) that you want to hush the rank, up to a maximum of 60 seconds.

Example: Typing /hm10 into the main chat will gag all members and guests for 10 seconds.

Note: You must be an owner or above to use hush.

Options

  • g will gag guests
  • m will gag members and guests
  • d will gag moderators, members and guests
  • o will gag owners and all lower ranks (this option requires you to be a main owner)

More examples:

/hg30 will gag all guests for 30 seconds.
/ho60 will gag all owners, moderators, members and guests for 60 seconds.

Timer

The hush power smiley has an added functionality that allows it to be used as a timer. To do this, add #wS to the end of the smiley, where "S" is the number of seconds for the sand to drain out.

Example: (hush#w20) means the sand would run out after 20 seconds.