Hush/tl

From xat wiki
Revision as of 23:41, 24 January 2016 by Bella (xat.me/Bella) (Created page with "Upang gamitin, tipo: '''/hg10'''")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

hush.png (HUSH) - Patigilin ang tiyak na mga ranggo sa pagsulat

Hush ay pinapayagan kang i-gag ang lahat ng mga users ng isang tiyak na ranggo. Tandaan mo na dapat kang owner upang gamitin ang power na ito.

Upang gamitin, tipo: /hg10

Change "g" to gag certain ranks:

  • g to gag guests
  • m to gag members and lower ranks
  • d to gag mods and lower ranks
  • o to gag owners and lower ranks (Requires you to be main owner)

Change "10" to any value in the 10-60 range to change the length of time the Hush will last for, in seconds.