Difference between revisions of "Manage/hu"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Manage")
 
(Updating to match new version of source page)
 
(43 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 
{{power-box
 
{{power-box
|power=manage|heading= Manage group users
+
|power=manage|heading= Irányítsd a csoport felhasználóit
 
|status=group
 
|status=group
 
|function=yes
 
|function=yes
|info= Manage is a group power that allows you to manage users on your chat.
+
|info= Manage egy csoport power ami lehetővé teszi, hogy irányítsd a felhasználókat a chateden.
  
When it is assigned, you have the ability to save and restore ranks on your chat.
+
Amikor aktiválva van, neked képességed van menteni és visszaállítani rangokat a chateden.
  
==Backup users==
+
==Adatmentés felhasználók==
  
To backup your chat's CSV, click on '''Edit''' under your chat, enter your group's password and click '''Backup Users'''.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Ahhoz hogy elmentsd a chated CSV, kattints a '''Szerkesztés''' a chated alatt, írd be a csoportod jelszavát és kattints '''Adatmentés Felhasználók'''.
 +
</div>
  
If you're looking for regular automated backups, then see: [[Special:MyLanguage/Backup|Backup]].
+
'''Note:''' You must use the chat password to access the "miscellaneous" tab, using your account password will not work.
{{img|image=https://util.xat.com/wiki/images/e/ec/Manage1.png|float=right|description=(example 1) Button layout.}}
 
  
==Managing==
+
Ha te nézel szabályos automatikus biztonsági mentéseket, aztán lásdː [[Special:MyLanguage/Backup|Backup]].
  
Your xat group backup is saved in an '''.xatu''' file; this includes all your staff (members, mods, owners, main owners), guests and banned users.
+
Irányít==
  
To edit your xatu file, right click and open with Notepad. Make sure to keep ".xatu" format otherwise it will not work.
+
A xat csoportod biztonsági mentése el van mentve '''.xatu''' fájl; ez tartalmazza az összes személyzetet (tagok, modik, adminok, főadminok), vendégek és tiltott felhasználók.
  
Entries are using the following format: ''User ID,Reserved,Time,Power ID,Reserved,Rank,Forever Ban,Ban Status,Mod History,Dunce/Badge/Naughtystep/Yellowcard,''
+
Ahhoz hogy szerkeszd a xatu fájlodat, jobb kattintás és nyisd meg Notepaddal. Győzödjön meg róla, hogy tartsa ".xatu" formátumban máskülönben nem fog működni.
  
*'''User ID'''
+
A bejegyzéseket az alábbi formátumbanː ''Felhasználó ID,Fenntartott,Idő,Power ID,Fenntartott,Rang,Örökös Tiltás,Tiltás Státusz,Mod,Történet,Dunce/Badge/Naughtystep/Yellowcard,"
  
*'''Reserved''' - Ignore this, but do not remove it otherwise you will break the CSV. Leave it blank.
+
*'''Felhasználó ID'''
  
*'''Time''' - You can convert, alter, make longer or reduce ban time for example. See below for information on how to get the time code.
+
*'''Fenntartott''' - Némítsd ezt, de ne távolítsd el máskülönben te el fogod rontani a CSV. Hagyd üresen.
  
*'''Power ID''' - You can edit in case you want to gameban a user. For example, set it to '''134''' for snakeban and set the user as '''banned'''. Otherwise leave it as 0. See [[Special:MyLanguage/Powers|Powers]] for a list of power IDs.
+
*'''Idő''' - Te meg tudod változtatni, átalakítani, hosszabb vagy mérsékelni a tiltási időt például. Lásd alább információt, hogyan tudod megkapni az idő kódot.
  
*'''Reserved''' - Ignore this again, but do not remove it otherwise you will break the CSV. Just set it to 0.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
*'''Power ID''' - Te tudod szerkeszteni abban az esetben, ha te szeretnél gamebant adni egy felhasználónak. Például, állítsd be '''134''' snakebannak és állítsd be a felhasználót, mint  '''tiltott'''. Másképpen hagyd 0. Lásd [[$1|Powers]] a power IDk listáért.
 +
</div>
 +
** 134 = [[Special:MyLanguage/Snakeban|Snakeban]]
 +
** 136 = [[Special:MyLanguage/Spaceban|Spaceban]]
 +
** 140 = [[Special:MyLanguage/Matchban|Matchban]]
 +
** 152 = [[Special:MyLanguage/Mazeban|Mazeban]]
 +
** 162 = [[Special:MyLanguage/Codeban|Codeban]]
 +
** 176 = [[Special:MyLanguage/Reverse|Reverse]]
 +
** 184 = [[Special:MyLanguage/Zip|Zip]]
 +
** 236 = [[Special:MyLanguage/Slotban|Slotban]]
 +
*'''Fenntartott''' - Némítsd ezt újra, de ne távolítsd el máskülönben te el fogod rontani a CSV. Csak állítsd be 0.
  
*'''Rank''' - Allowed values: guest, tempmember, member, tempmod, mod, sinbin, tempowner, owner and main owner.
+
*'''Rang''' - Engedélyezett értékek: vendég,ideiglenes tag, tag, ideiglenes moderátor, moderátor, korlátozott, ideiglenes admin, admin és főadmin.
  
*'''Forever Ban''' - Either leave blank or set as '''forever''' to forever ban a user. Allowed values: ''blank'', forever.
+
*'''Örökös Tiltás''' - Hagyd üresen vagy állítsd be, mint '''örökös''' ahhoz hogy örökösen tilts egy felhasználót. Engedélyezett értékekː "üres", örökös.
  
::''Note: If you set it to forever, you cannot also set the user as banned below.''
+
*'''Tiltás Státusz''' - Engedélyezett értékekː"üres", tiltott, némított, némított.
  
*'''Ban Status''' - Allowed values: ''blank'', banned, gagged, muted.
+
*'''Mod Történet''' - Engedélyezett értékekː ''üres'',volt mod.
  
*'''Mod History''' - Allowed values: ''blank'', wasmod.
+
*'''Dunce/Badge/Naughtystep/Yellowcard''' - Engedélyezett értékekː "üres", dunced, badge, naughty, yellow, red.
  
*'''Dunce/Badge/Naughtystep/Yellowcard''' - Allowed values: ''blank'', dunced, badge, naughty, yellow, red.
+
Példa 4 xatu sorokraː
 
 
Example of 4 xatu lines:
 
  
 
*1461971482,,1414172247,0,2,guest,,,,,
 
*1461971482,,1414172247,0,2,guest,,,,,
Line 55: Line 65:
 
*1473774400,,1414621683,0,130,guest,forever,,,,
 
*1473774400,,1414621683,0,130,guest,forever,,,,
  
''Note: Leaving a value blank means that you omit it from the CSV; however you must still put commas between where that value was supposed to be.'
+
"Megjegyzésː Hagyd az értéket üresen azt jelenti, hogy kihagyod a CSVből; muszáj raknod vesszőket ahol az érték közötti érték.'
  
For example, if you want to create a 1 hour snakebanned guest with ID number 1111 that has no mod history and dunce/badge/naughtystep/yellowcard, the line would be:
+
Például, ha te szeretnél készíteni 1 óra snakebannolt vendégeket 1111 ID számmal nincs mod történet és dunce/badge/naughtystep/yellowcard, a sor kéne legyenː
  
 
1111,,1414867082,134,0,guest,,banned,,,
 
1111,,1414867082,134,0,guest,,banned,,,
  
See below for information on converting times. The one used in the example above (1414867082) will not apply in the future as the system checks the current time against the time code you put in. So if you want a 1 hour ban, you set the current time code higher by an hour and use that.
+
Lásd alább az információt az idő változtatásához. Egy használt példában alatta (1414867082) nem fogja kérni a jövőben, mint rendszer ellenőrzés a jelenlegi idő ellentétben az idő kóddal amit raksz. Ezért ha te szeretnél 1 óra tiltást, állítsd be a jelenlegi idő kódot magasabbra, 1 óra és használd azt.
  
In case of a ban the rank time is when it will end. This way you can also ban users manually and choose when it will end (by altering the user xatu line with notepad)
+
Abban az esetben a tiltás rangsora az időben amikor vége van. Ez azt jelenti, hogy tud tiltani felhasználókat manuálisan is és kiválasztani mikor érjen véget (megváltoztatása a felhaszálónak a xatu sorát notepadban)
  
== CSV Editor ==
+
== CSV Szerkesztő ==
  
CSV Editor is a tool used to conveniently create and edit .xatu files.
+
CSV Szerkesztő egy olyan eszköz amellyel kényelmesen tudsz létrehozni és szerkeszteni .xatu fájlokat.
  
 
*https://i.xat.wiki/csv/
 
*https://i.xat.wiki/csv/
  
==Restore users==
+
==Helyreállít felhasználókat==
{{img|image=https://util.xat.com/wiki/images/d/d8/Manage2.gif|float=right|description=(example 2) Restoring ranks.}}
+
 
To restore your chat (staff, banned statuses etc) you need your '''.xatu''' file.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
Enter your group page, click on "Edit" and choose the file to restore from. After that click on '''Restore Users''' button (see example 1).
+
Ahhoz hogy visszaállítsd a chated (személyzet, tiltott, státuszok stb) neked szükséged van a '''.xatu''' fájlodra.
 +
Menj a csoportod oldalára, kattints a "Szerkesztés" és válaszd a fájlok visszaállításából. Aztán kattints a '''Helyreállít Felhasználók''' gombra (lásd példa 1).
 +
</div>
 +
 
 +
Használd kickall powert ahhoz, hogy frissítsd a chatedet abban az esetben, ha te raktál egy új xatut. Egy egyedülálló ID ki tud jelentkezni és be (frissítés) és a rang vagy más változtatások frissítve lesznek.
 +
 
 +
'''Megjegyzés:''' A fájl mérete 256 kilobyteig korlátozva. Ez azt jelenti, hogy nem leszel képes visszaállítani a fájlodat, ha felülmúlja a korlátot.
 +
 
 +
==Idők==
 +
 
 +
Menj a https://epochconverter.com aztán írd a második részhez a számokat '''1414172247''' (lásd példa 3)
  
Use kickall power to update the chat in case you put a new xatu. A single ID can sign out and in (refresh) and its rank or any other changes made will be updated.
+
{{Gallery2
 +
|Manage-button-layout.png|1d=(példa 1) Gombkiosztás.
 +
|Manage-restore.png|2d=(példa 2) Visszaállít rangokat.
 +
|Manage3.png|3d=(példa 3) Idő változtató.
 +
}}
  
==Times==
 
{{img|image=https://util.xat.com/wiki/images/e/e5/Manage3.png|float=left|description=(example 3) Time converter.}}
 
Go to https://epochconverter.com then enter the 2nd part of numbers '''1414172247''' (see example 3)
 
 
|smiley1=manage
 
|smiley1=manage
 
}}
 
}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 23:50, 22 January 2021

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย
manage.png (MANAGE) - Irányítsd a csoport felhasználóit CSOPORT POWER

Manage egy csoport power ami lehetővé teszi, hogy irányítsd a felhasználókat a chateden.

Amikor aktiválva van, neked képességed van menteni és visszaállítani rangokat a chateden.

Adatmentés felhasználók

Ahhoz hogy elmentsd a chated CSV, kattints a Szerkesztés a chated alatt, írd be a csoportod jelszavát és kattints Adatmentés Felhasználók.

Note: You must use the chat password to access the "miscellaneous" tab, using your account password will not work.

Ha te nézel szabályos automatikus biztonsági mentéseket, aztán lásdː Backup.

Irányít==

A xat csoportod biztonsági mentése el van mentve .xatu fájl; ez tartalmazza az összes személyzetet (tagok, modik, adminok, főadminok), vendégek és tiltott felhasználók.

Ahhoz hogy szerkeszd a xatu fájlodat, jobb kattintás és nyisd meg Notepaddal. Győzödjön meg róla, hogy tartsa ".xatu" formátumban máskülönben nem fog működni.

A bejegyzéseket az alábbi formátumbanː Felhasználó ID,Fenntartott,Idő,Power ID,Fenntartott,Rang,Örökös Tiltás,Tiltás Státusz,Mod,Történet,Dunce/Badge/Naughtystep/Yellowcard,"

 • Felhasználó ID
 • Fenntartott - Némítsd ezt, de ne távolítsd el máskülönben te el fogod rontani a CSV. Hagyd üresen.
 • Idő - Te meg tudod változtatni, átalakítani, hosszabb vagy mérsékelni a tiltási időt például. Lásd alább információt, hogyan tudod megkapni az idő kódot.
 • Power ID - Te tudod szerkeszteni abban az esetben, ha te szeretnél gamebant adni egy felhasználónak. Például, állítsd be 134 snakebannak és állítsd be a felhasználót, mint tiltott. Másképpen hagyd 0. Lásd Powers a power IDk listáért.
 • Rang - Engedélyezett értékek: vendég,ideiglenes tag, tag, ideiglenes moderátor, moderátor, korlátozott, ideiglenes admin, admin és főadmin.
 • Örökös Tiltás - Hagyd üresen vagy állítsd be, mint örökös ahhoz hogy örökösen tilts egy felhasználót. Engedélyezett értékekː "üres", örökös.
 • Tiltás Státusz - Engedélyezett értékekː"üres", tiltott, némított, némított.
 • Mod Történet - Engedélyezett értékekː üres,volt mod.
 • Dunce/Badge/Naughtystep/Yellowcard - Engedélyezett értékekː "üres", dunced, badge, naughty, yellow, red.

Példa 4 xatu sorokraː

 • 1461971482,,1414172247,0,2,guest,,,,,
 • 1462485906,,1414172247,0,2,guest,,,,,
 • 1472039264,,1414756425,0,4608,guest,,gagged,,dunced,
 • 1473774400,,1414621683,0,130,guest,forever,,,,

"Megjegyzésː Hagyd az értéket üresen azt jelenti, hogy kihagyod a CSVből; muszáj raknod vesszőket ahol az érték közötti érték.'

Például, ha te szeretnél készíteni 1 óra snakebannolt vendégeket 1111 ID számmal nincs mod történet és dunce/badge/naughtystep/yellowcard, a sor kéne legyenː

1111,,1414867082,134,0,guest,,banned,,,

Lásd alább az információt az idő változtatásához. Egy használt példában alatta (1414867082) nem fogja kérni a jövőben, mint rendszer ellenőrzés a jelenlegi idő ellentétben az idő kóddal amit raksz. Ezért ha te szeretnél 1 óra tiltást, állítsd be a jelenlegi idő kódot magasabbra, 1 óra és használd azt.

Abban az esetben a tiltás rangsora az időben amikor vége van. Ez azt jelenti, hogy tud tiltani felhasználókat manuálisan is és kiválasztani mikor érjen véget (megváltoztatása a felhaszálónak a xatu sorát notepadban)

CSV Szerkesztő

CSV Szerkesztő egy olyan eszköz amellyel kényelmesen tudsz létrehozni és szerkeszteni .xatu fájlokat.

Helyreállít felhasználókat

Ahhoz hogy visszaállítsd a chated (személyzet, tiltott, státuszok stb) neked szükséged van a .xatu fájlodra. Menj a csoportod oldalára, kattints a "Szerkesztés" és válaszd a fájlok visszaállításából. Aztán kattints a Helyreállít Felhasználók gombra (lásd példa 1).

Használd kickall powert ahhoz, hogy frissítsd a chatedet abban az esetben, ha te raktál egy új xatut. Egy egyedülálló ID ki tud jelentkezni és be (frissítés) és a rang vagy más változtatások frissítve lesznek.

Megjegyzés: A fájl mérete 256 kilobyteig korlátozva. Ez azt jelenti, hogy nem leszel képes visszaállítani a fájlodat, ha felülmúlja a korlátot.

Idők

Menj a https://epochconverter.com aztán írd a második részhez a számokat 1414172247 (lásd példa 3)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.