Mint/tl

From xat wiki
Revision as of 13:52, 31 May 2017 by Bella (xat.me/Bella)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
mint.png (MINT) - Minimum na transfer

Ang mint power ay pinapayagan kang magtakda ng minimum na halaga ng xats/days sa user na makakapagdala sa iyo, at na may mga smilies ito.

Ito ay pipigil sa mga user sa pagpapadala ng xats na mas mababa sa minimum. Kung mayroon kang 1 Mint na power, ang users ay kakailanganing magpadala ng minimum na 50 xats o 4 days para gumana ang transfer.

Note: The Mint power stacks, meaning each Mint power raises the minimum transfer limit by 50 xats and 4 days.

Examples:

  • 1 Mint power = 50 xats or 4 days
  • 2 Mint powers = 100 xats or 8 days
  • 3 Mint powers = 150 xats or 12 days

Mga smilies

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.