Music/th

From xat wiki
Revision as of 08:37, 8 June 2018 by WaiZaDotCom (xat.me/WaiZaDotCom) (Created page with "*กลอง / เครื่องบันทึกอื่น")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
music.png (MUSIC) - แอพพลิเคชั่นดนตรี

พาวเวอร์ดนตรีของ xat จะมีแอพพลิเคชั่นดนตรีเพื่อใช้กับสไมลี่(เปียโน) เพื่อที่จะใช้ ให้คลิก "Games" และเลือก "Music" และทำตามขั้นตอนตรงนี้เพื่อจะทราบว่าใช้งานมันอย่างไร!

การบันทึก (ดูรูปประกอบ)

รูปดาวต่างๆ จะกำหนดการกระทำต่างๆ ที่อธิบายไว้ทางซ้าย

ในส่วนแรก (ที่ทำเครื่องหมายดาวสีแดง) คุณจะเห็นปุ่ม Stop Play Record และ Learn ปุ่ม Stop จะเพื่อการหยุดการบันทึก/การเล่น ปุ่ม Play สำหรับการเล่นเพลงที่คุณบันทึกไว้ ปุ่ม Record สำหรับการบันทึกเพลงของคุณ และปุ่ม Learn สำหรับแสดงการหล่นลงมาของสไมลี่ในโน๊ตแต่ละตัวโดยไม่มีเสียง นี่จะทำให้คุณได้เรียนการเล่นโทนโดยกดคีย์ต่างๆ ในเวลาที่ถูกต้อง

ในส่วนที่สอง (ที่ทำเครื่องหมายดาวสีฟ้า) คุณจะเห็นสไมลี่ต่างๆ ที่แสดงถึงโน๊ตที่คุณกำลังเล่น แต่ละคีย์ที่คุณเล่นจะทำให้สไมลี่ลอยขึ้นถ้าคุณกำลังทำการบันทึก

ในส่วนที่สาม (ทีททำเครื่องหมายดาวสีเขียว) คุณจะเห็นเปียโนสำหรับการบันทึกเพลง แค่กดที่โน๊ตเพื่อเล่น! คุณสามารถใช้พื้นที่เหนือคีย์บอร์ดในการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหาโน็ตเสียงสูงหรือต่ำกว่า

  • โบนัส! คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดบนคอมพวิเตอร์ของคุณในการเล่นเปียโนได้! ใช้คีย์ "asdfghjk" เพื่อเล่นคีย์สีขาว "we tyu" เพื่อเล่นคีย์สีดำ และ "zxcv" เพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของคีย์บอร์ด

ถ้าคุณมีทักษะพอ คุณจะสามารถเล่นโน๊ตบนคีย์บอร์ดและเม้าส์ได้ในเวลาเดียวกัน! มีใครเล่นด้วยตะเกียบไม๊ ?

ในส่วนที่สี่ (ที่ทำเครื่องหมายดาวสีเขียว) คุณจะเห็นกล่องพร้อใด้วยรหัสเปียโน คล้ายคลึงกับที่อยู่บนพาวเวอร์ Stick คุณสามารถวางโค๊ตโทนเสียงที่คุณบันทึกไว้หรือได้มาจากที่อื่น คลิกที่ "Copy" เพื่อคัดลอกไปสังคลิบบอร์ด คลิก "Reset" เพื่อลบ และคลิก "Post" เพื่อนำมันไปยังกล่องข้อความของแชท

การโพสต์

หลังจากที่คุณทำเพลงเสร็จ คุณสามารถใส่รหัสเข้ามาในแชท ใครก็ตามที่เปิดเสียงไว้ก็จะได้ยินเสียงนั้นเว้นเสียแต่ว่าเขามีเปิดใช้พาวเวอร์ noaudies (แต่ก็ยังสามารถได้ยินโดยการคลิกเปิดเสียง) พวกเขายังสามารถคลิกที่สไมลี่(เปียโน) เพื่อฟังอีกครั้ง

  • โปรดสังเกตว่าคุณสามารถใช้หลายๆ ข้อความได้ แต่ว่าเฉพาะชุดแรกเท่านั้นที่จะเล่นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จะต้องคลิกชุดอื่นๆ เพื่อที่จะฟัง
  • ข้อความจะจำกัดที่ 256 ตัวอักษร ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้สร้างรหัสที่ยาวเกินไป
  • คุณสามารถใส่ไว้ที่ชื่อของคุณแต่เพื่อนของคุณจะต้องคลิกเพื่อที่จะฟังมัน และมันไม่สามารถจะเล่นจากรูปภาพได้
  • คุณสามารถใช้แบบในตัวอย่าง (hug#piano#ASoHKgcqCCoOKgcqByoOLAYqByoMKgM=) ซึ่งเป็นสไมลี่การกอดที่กำลังเล่นเปียโน

คุณลักษณะในอนาคต

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำต่างๆ ซึ่งสามารถเพิ่มเข้ามาได้

  • เครื่องดนตรีที่แตกต่างไป
  • กลอง / เครื่องบันทึกอื่น
  • Game mode where a group of people compete to see how accurate they can play (like Learn mode)

สไมลี่ต่างๆ