Nopc/bg

From xat wiki
Revision as of 18:18, 7 January 2017 by (username removed) (Created page with "Този пауър предотвратява потребителите които са членове или гости които не си добавил във прия...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎български • ‎العربية • ‎ไทย

nopc.png (NOPC) - Само приятелите ти ще идват на Личен

Този пауър предотвратява потребителите които са членове или гости които не си добавил във приятели, да не могат да ти пишат на личен (освен ако не са от хат персонал). Само ти когато им пишеш на личен тогава ще могат и те да ти пишат.

Note: Moderators, owners or main owners can always pc you, even if you have NoPC turned on.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.