Difference between revisions of "Rules:Chat/et"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Spämmimine keelatud")
(Updating to match new version of source page)
 
(37 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Rules
 
{{Rules
  
|header=Meeldiva õhkkonna saavutamiseks oleme loonud jututoale reeglid, mida kõik kasutajad peavad järgima.
+
|language=et
 +
 
 +
|header=Meeldiva õhkkonna tagamiseks oleme loonud jututoale reeglid, mida kõik kasutajad peavad järgima.
  
 
|header2=Reeglid kehtivad kõikides keeltes ning karistamine toimub vastavalt moderaatori diskreetsusele.
 
|header2=Reeglid kehtivad kõikides keeltes ning karistamine toimub vastavalt moderaatori diskreetsusele.
  
<div style="text-align:left; margin-top:25px"><languages/></div>
+
|languages=yes
  
 
|rule1=Suhtlemine kõikides keeltes lubatud
 
|rule1=Suhtlemine kõikides keeltes lubatud
Line 23: Line 25:
  
 
|rule6=Ära küsi auastet
 
|rule6=Ära küsi auastet
|rule6d=Auastme küsimine liikmest peaomanikuni on keelatud. Mis auaste kellele läheb paneb paika peaomanik ning enamus meeskonnast on [[Wiki_Editors|viki toimetajad]]
+
|rule6d=Auastme küsimine liikmest peaomanikuni on keelatud. Mis auaste kellele läheb paneb paika peaomanik.
  
 
|rule7=Ära luni ega küsi tasuta tooteid
 
|rule7=Ära luni ega küsi tasuta tooteid
Line 29: Line 31:
  
 
|rule8=Spämmimine keelatud
 
|rule8=Spämmimine keelatud
|rule8d=Smiley spam is over four smileys in a message, or over six in a name. However, each user is allowed to use as many num or count smileys in their name as they want, but only for letters and counting. If others report lag, the user may be asked to change their name. Sending several consecutive messages with little content is considered flooding and is not permitted. Adding extra characters to a word is fine, to a reasonable extent. A moderator will warn you if they deem your messages to resemble messages of spam. Do not use the [[Size|Size]] power above level w7 or w77. Constantly clicking someone, resulting in tickle spam, is not permitted. Constantly erasing doodles is also not allowed.
+
|rule8d=Smiley spam is over six smileys in a message or in a name. If others report lag, the user may be asked to change their name. Adding extra characters to a word is fine, to a reasonable extent. A moderator will warn you if they deem your messages to resemble messages of spam. Constantly clicking someone, resulting in tickle spam, is not permitted. Constantly erasing doodles is also not allowed.
 +
 
 +
|rule9=Flooding is not allowed
 +
|rule9d=Sending several consecutive messages with little content is considered flooding and is not permitted, this includes sending audies. The abuse of uppercase letters is also considered flooding.
 +
 
 +
|rule10=The use of Size and Big is restricted
 +
|rule10d=Do not use the [[Size|Size]] power above level w7 or w77. Names with smilies can exceed this limit to a reasonable extent, but can not overlap text or names. The use of Size and [[Big|Big]] (combined) above size level w6 or w66 is not allowed. If the use of either of these powers in an avatar cause chat text to be blocked, the size must be reduced or the avatar must be changed.
 +
 
 +
|rule11=Müümine ning kauplemine mõne erandiga keelatud
 +
|rule11d=Kasutajad võivad osta endale päeva, kui neil pole ühtegi. Kõik teised tehingud peavad toimuma väljaspool jututuba, soovitatavalt [http://xat.com/Trade selleks ettenähtud jututoas]. Kauplemine xattide, päevade, võimete, ID numbrite või graafikaga on lubatud ainult staatuses. See-eest pole lubatud oma staatusele tähelepanu juhtimine, sellele erinevate märgetega viidates. Kõikide teiste toodete müük on keelatud. Kauplemine xat-i välise valuutaga on samuti keelatud.
  
|rule9=Selling or trading is not allowed, with a few exceptions
+
|rule12=Drawing signs to the sale of xats is allowed under very restricted circumstances.
|rule9d=Users may request to purchase subscriber days, but only if the user is out of subscriber days. All other trading should occur at the [http://xat.com/Trade Trade chat]. Buying or selling xats, days, powers, identification numbers, or graphics is allowed only in status messages. Drawing signs to a status with the intent of bringing attention to the sale of an item that is typically prohibited on the main chat is also not allowed. Buying or selling any other product or service is prohibited. Buying or selling xat products for off-site currency is prohibited.
+
|rule12d=Only trusted [[Resellers]] or users deemed trustworthy by the current main owner are allowed to draw signs to the sale of xats for off-site currency, such as cash. This can only be done in a status. No other person may draw signs to the sale of xats. Users should take notice that resellers or users deemed trustworthy are not official resellers, and are not officially endorsed by xat; they are simply trusted users with a long history of safe transactions or verified by the main owner.
  
|rule10=Do not cause disruption, troll, post inflammatory remarks, or facilitate drama
+
|rule13=Ära tekita segadust, ära postita provotseerivaid märkuseid ega põhjusta draamat
|rule10d=Behaving in a manner that disrupts the chat may result in a ban. Having debates about topics, even politics, is acceptable as long as the discussions are civil. A disagreement in opinion, or even constructive criticism, should not be considered disruption, but sending hateful or abusive comments will not be tolerated. Trolling will not be tolerated a long with flaming and fueling or creating drama.
+
|rule13d=Tegevus, mis mõjub jututoale häirivalt lõppeb bänniga. Arutelu ning vaidlustused erinevatel teemadel, sh poliitikas on lubatud seni, kuni mõlemad osapooled jäävad üksteise suhtes lugupidavaks. Kellegi arvamusega mitte nõustumist ning konstruktiivset kriitikat ei saa pidada segavaks, aga kui asi läheb käest ära ning sõnumid hakkavad väljendama endas viha või mõjuvad ahistavalt tuleb moderaatoril vahele sekkuda.
  
|rule11=All visitors must use a name of reasonable length or size
+
|rule14=Kuvanimi peab olema mõistliku pikkuse ning suurusega
|rule11d=Visitors are required to use a name of reasonable length or size. Using a visible smiley as a name is acceptable. Moderators have the ability to use their own discretion when determining if a name is appropriate. Generally, using even a letter is fine. Using just a period, for example, is an example of an unreasonable name.
+
|rule14d=Nähtava smaili kasutamine nimena on lubatud, kuid selles lähtub moderaator oma diskreetsusest, kui nähtav kasutatav smail on. Tavaliselt piisab isegi ühest tähes, aga nimi mis koosneb ainult ühest kirjavahemärgist nagu punkt pole lubatud. Kuvanimi peab olema ka teiste reeglitega kooskõlas.
  
|rule12=Do not discuss hacking or related activities
+
|rule15=Arutelu häkkimisel või sellega seonduval keelatud
|rule12d=The discussion of hacking is strictly prohibited.  
+
|rule15d=Häkkimise teemat vältida, see on rangelt keelatud.  
  
|rule13=Making fun of users for purchasing xat products, or attempting to earn rank, is not allowed
+
|rule16=Teiste kasutajate mõnitamine kuna nad ostavad xati tooteid või üritavad auastet teenida on keelatud
|rule13d=Visitors do not come to be berated for their purchases, so do not make fun of users for purchasing xat products. Do not make fun of users who appear to be attempting to become a member at Chat. Their efforts are appreciated.
+
|rule16d=Kasutajad ei külasta jututuba eesmärgiga oma tuju ära rikkuda, seega väldi pilkavaid kommentaare nende pihta, kes xati tooteid kasutavad. Samuti ära heiduta kasutajaid, kes üritavad jututoa ametiredelil tõusta, oleme neile nende panuse eest tänulikud.
  
|rule14=Moderators and owners have the final say in classifying offensive or inappropriate material
+
|rule17=Moderaatorite ning omanike diskreetsusest
|rule14d=Due to having similar words in every language with different meanings, it makes it harder to ban/kick. If a word is inappropriate in one language but appropriate in another the word is only allowed if the context of where the word was used is also appropriate.
+
|rule17d=Kuna osa sõnu võivad ühes keeles olla ebasobilikud ning teises keeles mitte siis on karistamise protsess tunduvalt raskendatud. Seetõttu tuleb karistades lähtuda sõnumi kontekstist.
  
|rule15=Obey the [http://xat.com/terms.html xat Terms of Service]
+
|rule18=Järgi [http://xat.com/terms.html xati kasutustingimusi]
|rule15d=Failure to comply with the Terms of Service agreement may result in a ban. The following topics are major areas to be aware of: Exposing personal information, abusing or teaching glitches, and phishing or scamming. Linking to, discussing, or even mentioning private servers of any kind is not permitted, especially ones that involve xat.
+
|rule18d=xati kasutustingimuste vastu eksimine võib lõppeda bänniga. Järgnevatele teemadele tuleks tähelepanu pöörata: personaalse informatsiooni avaldamine, vigade ärakasutamine või nende ärakasutamise õpetamine ning samuti andmevargus ja pettus. Privaatserveritel arutelu, nendele linkimine ning isegi nende mainimine on keelatud, eriti puhkudel kus neid saab seostada xatiga.
  
|extra= '''STAFF INFORMATION'''
+
|extra= '''INFO MEESKONNALE'''
  
*A full reason is required for each kick. Moderators always need to include a reason when banning. The only exception is when you are banning raid bots.
+
*Välja viskamisel on täpse põhjuse kaasamine kohustuslik. Moderaatorid peavad bännimisel alati põhjuse kaasama, ainus situatsioon, kus põhjust kaasama ei pea on spämmivate robotite eemaldamisel.
  
*If a raid is occurring, use the /p protect mode. If that fails, use the /pr mode. Do not use protect if a user is unbanning themselves.
+
*Robotite spämmi esinedes kasuta käsku /p kaitsemooduli käivitamiseks. Kui see ei aita, siis kasuta käsku /pr. Ära määra kaitset puhkudel, kus tegemist on bännivältimisega.
  
*Include rule violation information in kick reasons so that users can correct their behavior. Do not just give a directive and hope they understand their wrongdoing.
+
*Määra välja viskamise põhjuseks info reeglist mille kohta eksiti, et kasutaja saaks enda käitumist vastavalt kohendada. Ära määra põhjuseks ebamäärast infot, millest rikkuja õppida ei saa.
  
*A ban should not be issued if a user leaves the chat but would normally get kicked for the committed offense.
+
*Bänni ei tohiks määrata lahkunud kasutajale, kes eksis reegli vastu, millele järgneks tavaliselt hoiatus, kuid keda ei hoiatatud.
  
*Users are allowed to test smiley combinations at a minimal level as long as it does not disrupt the chat.
+
*Kasutajatele on lubatud smailikombinatsioonide testimine mõistuse piires, kui see ei sega jututoa tegevust.
  
*Unprofessional conduct at other chats may put you at risk for getting demoted at Chat. This is handled on a case-by-case basis.
+
*Ebasobilik käitumine teistes jututubades võib lõppeda auastme eemaldamisega.
  
*You must be active in order to maintain your position. Activity is measured by being online frequently along with events.
+
*Auastme säilitamiseks tuleb olla aktiivne. Aktiivsuse mõõtmisel arvestatakse nii veedetud aja kui ka teostatud toimingutega jututoas.
  
*Consult a user of equal or higher rank when deciding to demote someone. In cases of clear abuse, you can demote immediately.
+
*Kui kaalud kellegi auastme eemaldamist, Konsulteeru eelnevalt kasutajaga, kellel on sinuga samaväärne või kõrgeb auaste. Ilmse rikkumise esinedes võib auastme eemaldamine toimuda otsekohe.
  
*Do not ban for long periods of time for measly reasons. A day-long ban may not necessarily be fair for all rule violations. Think carefully about what is fair and appropriate.
+
*Ära eemalda kasutajaid jututubadest pikkadeks perioodideks tühistel põhjustel. Päeva pikkune keeld jututoast ei pruugi alati olla mõistlik lahendus. Mõtle enne hoolikalt, kui karistust määrad.
  
*Do not kick banned users unless they are rapidly clicking you.
+
*Ära viska eemaldatud kasutajaid jututoast välja, kui nad sinu nimele just ohjeldamatult ei kliki.
  
*Moderators are required to give proof for violations that occur in the moderator’s private chat.
+
*Moderaatorid on kohustatud kaasama tõestusmaterjali rikkumistest, mis toimusid moderaatori privaataknas.
|staffdisable=|oldrulesdisable=|r16=|r17=|r18=|r19=|r20=|r21=|r22=|r23=|r24=|r25=|r26=
 
 
}}
 
}}

Latest revision as of 16:48, 19 August 2018

Chat/et Rules

Meeldiva õhkkonna tagamiseks oleme loonud jututoale reeglid, mida kõik kasutajad peavad järgima.
Reeglid kehtivad kõikides keeltes ning karistamine toimub vastavalt moderaatori diskreetsusele.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎svenska • ‎العربية • ‎ไทย
1. Suhtlemine kõikides keeltes lubatud 
Tegemist on ülemaailmse jututoaga, kus kõikides keeltes avalik arutelu lubatud seni, kuni arutelu sisu on kõlblik.
2. Pea teistest lugu, ära ahista ega diskrimineeri 
Ära kõnele millestki, mis võib kellelegi solvavalt mõjuda. Keelatud on diskrimineerimine, ahistamine, sõimamine ning teiste inimeste, gruppide või jututubade halvustamine.
3. Ära jaga ebasobilikku sisu 
Ebasobiliku sisuni linkimine keelatud. Sinna alla käivad seksuaalse alatooniga pildid, smaili kombinatsioonid või kriipsujuku animatsioonid. Roppuse peitmine, kasutades tärne või muud loetakse endiselt roppuseks. Arutelu narkootikumidel keelatud. Karistamine toimub vastavalt moderaatori suva järgi.
4. Ära reklaami 
Tavaliselt piltide ja videote jagamine on lubatud mittereklaamimise eesmärgil, kui see sisu tuleb populaarsetelt saitidelt nagu Youtube või Imgur. Samuti on aksepteeritav jagada linke xati foorumi teemade ning fännilehtedeni. Kodulehe ikoonile viitamine on keelatud, juhul kui kodulehe sisu ei vasta ülaltoodud kriteeriumitele.
5. Ära jäljenda teisi kasutajaid 
Teiste kasutajate - täpsemalt öeldes siis xati meeskonna, vabatahtlike või jututoa meeskonna - jäljendamine on keelatud. Teiste kontosid kasutades eemärgiga neile karistus kaela saada on samuti lubamatu. Siiski, sama nime ning avatari kasutamine ei tähenda ilmtingimata, et tegemist oleks jäljendamisega. Jäljendamiseks loetakse tegevust, kus jäljendaja tunnistab kellegi teise identiteeti, samal ajal võib ta kasutada ka too kasutaja nime ning avatari.
6. Ära küsi auastet 
Auastme küsimine liikmest peaomanikuni on keelatud. Mis auaste kellele läheb paneb paika peaomanik.
7. Ära luni ega küsi tasuta tooteid 
xattide, päevade ning võimete lunimine häirib teisi ning on seega vastuvõetamatu. xattide soetamiseks võta osa võistlustest foorumis või osta need omale.
8. Spämmimine keelatud 
Smiley spam is over six smileys in a message or in a name. If others report lag, the user may be asked to change their name. Adding extra characters to a word is fine, to a reasonable extent. A moderator will warn you if they deem your messages to resemble messages of spam. Constantly clicking someone, resulting in tickle spam, is not permitted. Constantly erasing doodles is also not allowed.
9. Flooding is not allowed 
Sending several consecutive messages with little content is considered flooding and is not permitted, this includes sending audies. The abuse of uppercase letters is also considered flooding.
10. The use of Size and Big is restricted 
Do not use the Size power above level w7 or w77. Names with smilies can exceed this limit to a reasonable extent, but can not overlap text or names. The use of Size and Big (combined) above size level w6 or w66 is not allowed. If the use of either of these powers in an avatar cause chat text to be blocked, the size must be reduced or the avatar must be changed.
11. Müümine ning kauplemine mõne erandiga keelatud 
Kasutajad võivad osta endale päeva, kui neil pole ühtegi. Kõik teised tehingud peavad toimuma väljaspool jututuba, soovitatavalt selleks ettenähtud jututoas. Kauplemine xattide, päevade, võimete, ID numbrite või graafikaga on lubatud ainult staatuses. See-eest pole lubatud oma staatusele tähelepanu juhtimine, sellele erinevate märgetega viidates. Kõikide teiste toodete müük on keelatud. Kauplemine xat-i välise valuutaga on samuti keelatud.
12. Drawing signs to the sale of xats is allowed under very restricted circumstances. 
Only trusted Resellers or users deemed trustworthy by the current main owner are allowed to draw signs to the sale of xats for off-site currency, such as cash. This can only be done in a status. No other person may draw signs to the sale of xats. Users should take notice that resellers or users deemed trustworthy are not official resellers, and are not officially endorsed by xat; they are simply trusted users with a long history of safe transactions or verified by the main owner.
13. Ära tekita segadust, ära postita provotseerivaid märkuseid ega põhjusta draamat 
Tegevus, mis mõjub jututoale häirivalt lõppeb bänniga. Arutelu ning vaidlustused erinevatel teemadel, sh poliitikas on lubatud seni, kuni mõlemad osapooled jäävad üksteise suhtes lugupidavaks. Kellegi arvamusega mitte nõustumist ning konstruktiivset kriitikat ei saa pidada segavaks, aga kui asi läheb käest ära ning sõnumid hakkavad väljendama endas viha või mõjuvad ahistavalt tuleb moderaatoril vahele sekkuda.
14. Kuvanimi peab olema mõistliku pikkuse ning suurusega 
Nähtava smaili kasutamine nimena on lubatud, kuid selles lähtub moderaator oma diskreetsusest, kui nähtav kasutatav smail on. Tavaliselt piisab isegi ühest tähes, aga nimi mis koosneb ainult ühest kirjavahemärgist nagu punkt pole lubatud. Kuvanimi peab olema ka teiste reeglitega kooskõlas.
15. Arutelu häkkimisel või sellega seonduval keelatud 
Häkkimise teemat vältida, see on rangelt keelatud.
16. Teiste kasutajate mõnitamine kuna nad ostavad xati tooteid või üritavad auastet teenida on keelatud 
Kasutajad ei külasta jututuba eesmärgiga oma tuju ära rikkuda, seega väldi pilkavaid kommentaare nende pihta, kes xati tooteid kasutavad. Samuti ära heiduta kasutajaid, kes üritavad jututoa ametiredelil tõusta, oleme neile nende panuse eest tänulikud.
17. Moderaatorite ning omanike diskreetsusest 
Kuna osa sõnu võivad ühes keeles olla ebasobilikud ning teises keeles mitte siis on karistamise protsess tunduvalt raskendatud. Seetõttu tuleb karistades lähtuda sõnumi kontekstist.
18. Järgi xati kasutustingimusi 
xati kasutustingimuste vastu eksimine võib lõppeda bänniga. Järgnevatele teemadele tuleks tähelepanu pöörata: personaalse informatsiooni avaldamine, vigade ärakasutamine või nende ärakasutamise õpetamine ning samuti andmevargus ja pettus. Privaatserveritel arutelu, nendele linkimine ning isegi nende mainimine on keelatud, eriti puhkudel kus neid saab seostada xatiga.

INFO MEESKONNALE

 • Välja viskamisel on täpse põhjuse kaasamine kohustuslik. Moderaatorid peavad bännimisel alati põhjuse kaasama, ainus situatsioon, kus põhjust kaasama ei pea on spämmivate robotite eemaldamisel.
 • Robotite spämmi esinedes kasuta käsku /p kaitsemooduli käivitamiseks. Kui see ei aita, siis kasuta käsku /pr. Ära määra kaitset puhkudel, kus tegemist on bännivältimisega.
 • Määra välja viskamise põhjuseks info reeglist mille kohta eksiti, et kasutaja saaks enda käitumist vastavalt kohendada. Ära määra põhjuseks ebamäärast infot, millest rikkuja õppida ei saa.
 • Bänni ei tohiks määrata lahkunud kasutajale, kes eksis reegli vastu, millele järgneks tavaliselt hoiatus, kuid keda ei hoiatatud.
 • Kasutajatele on lubatud smailikombinatsioonide testimine mõistuse piires, kui see ei sega jututoa tegevust.
 • Ebasobilik käitumine teistes jututubades võib lõppeda auastme eemaldamisega.
 • Auastme säilitamiseks tuleb olla aktiivne. Aktiivsuse mõõtmisel arvestatakse nii veedetud aja kui ka teostatud toimingutega jututoas.
 • Kui kaalud kellegi auastme eemaldamist, Konsulteeru eelnevalt kasutajaga, kellel on sinuga samaväärne või kõrgeb auaste. Ilmse rikkumise esinedes võib auastme eemaldamine toimuda otsekohe.
 • Ära eemalda kasutajaid jututubadest pikkadeks perioodideks tühistel põhjustel. Päeva pikkune keeld jututoast ei pruugi alati olla mõistlik lahendus. Mõtle enne hoolikalt, kui karistust määrad.
 • Ära viska eemaldatud kasutajaid jututoast välja, kui nad sinu nimele just ohjeldamatult ei kliki.
 • Moderaatorid on kohustatud kaasama tõestusmaterjali rikkumistest, mis toimusid moderaatori privaataknas.
Edit-icon.png
Uudised