Santa/tl

From xat wiki
Revision as of 16:38, 26 May 2016 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

santa.png (SANTA) - Temang Santa Flix at mga smilies GRUPONG POWER

Ang SANTA power ay naghihintulot na magdagdag ng flix at mga backgrounds sa iyong chat.

Mas maraming Santa powers na itinakda sa chat, mas maraming flixes ang iyong magagamit.

  • 1 kapangyarihan = PALAMUTI SA XMAS TREE na flix
  • 2 kapangyarihan = SANTA na flix
  • 4 kapangyarihan = REGALO na flix

Mayroon ka ring 3 backgrounds:

  • SANTAS
  • BUWAN
  • REGALO

Flix Previews

  • Tingnan ang Flix na pahina para sa mga detalye ukol sa Flix at sa pagbabago ng mga settings.

Smilies

Mga smilies