Santa/tl

From xat wiki
Revision as of 20:15, 12 May 2018 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
santa.png (SANTA) - Temang Santa Flix at mga smilies GRUPONG POWER

Ang SANTA power ay naghihintulot na magdagdag ng flix at mga backgrounds sa iyong chat.

Mas maraming Santa powers na itinakda sa chat, mas maraming flixes ang iyong magagamit.

  • 1 kapangyarihan = PALAMUTI SA XMAS TREE na flix
  • 2 kapangyarihan = SANTA na flix
  • 4 kapangyarihan = REGALO na flix

Mayroon ka ring 3 backgrounds:

  • SANTAS
  • BUWAN
  • REGALO

Flix Prebiyus

Pagbago ng Flix settings

Effect: Mamili kung anong santa na temang flix animasyon ang idaragdag sa iyong chat. Maaari kang mamili sa: Baubles, Santa at Present.

Horizontal offset (%): Palitan kung gaano kalayo sa kaliwa at kanan ang flix. Ang pinakamababa ay -100 at ang pinakamataas ay +100.

Vertical offset (%): Palitan kung gaano kataas o kababa ang flix. Pinakamababa ay -100 ang pinakamataas ay +100.

Scale (%): Palitan ang laki ng flix. Pinakamababa ay 1 at pinakamataas ay 1000.

Background: Mamili kung anong santa na temang background ang gustong ipakita sa chat. Maaring mamili sa: None, Santas, Moon, Gift.

Glitter: Palitan kung ano ang lumalabas sa kasalukuyan sa Kasalukuyang flix. Maaaring mamili sa: all, star, burst, xatsat, d. Paalala: ang unang animasyon ay ang laging stars.

Star color: Palitan ang kulay ng stars (o alternatibong Glitter). ITO AY KINAKAILANGANG I-SET PARA SILA AY MAKITA!

Number of stars: Palitan ang dami ng stars (o alternatibong Glitter) na lalabas bilang regalo. ITO AY KINAKAILANGAN RING I-SET.

Present: Pwedeng i-toggle on o off ang present sa present na flix.

Mga smilies

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.