Difference between revisions of "Sinbin/pl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
|allpowers=yes
 
|allpowers=yes
 
|function=yes
 
|function=yes
|info= Sinbin will allow an owner or main owner to strip moderator abilities from permanent moderators, from 36 seconds to 24 hours. This power will not work on temporary moderators.
+
|info= SinBin pozwoli właścicielem lub głównym właścicielem pozbawić możliwości moderacji ze stałych moderatorów, od 36 sekund do 24 godzin. powers ten nie będzie działać na tymczasowe moderatorów.
  
Moderators that are still online after the sinbin has run out will remain sinbinned until they sign out and in (including changing username, avatar and homepage).
+
Moderatorzy, które są nadal w Internecie po sinbin zabrakło pozostanie sinbinned dopóki się wylogować i (włączając w to zmianę nazwy użytkownika, awatar i domową).
  
== How to Use ==
+
==Jak używać==
  
Start a private chat with a moderator and send '''/n''' followed by the length of time for the sinbin (in hours).
+
Rozpocznij prywatną rozmowę z moderatorem i wyślij '''/n''' a następnie przez dłuższy czas na sinbin (w godzinach).
  
''Example: Sending '''/n2.5''' in a moderator's private chat will sinbin them for 2 hours 30 minutes.''
+
"Przykład: Wysyłanie '''/n2.5''' w moderatora prywatnym czacie będzie sinbin je przez 2 godziny 30 minut."
  
'''Note''': You have to be at least an owner to use this power.
+
'''Uwaga: Musisz być co najmniej właścicielem wykorzystać z tego powersa!'''
  
 
}}
 
}}

Latest revision as of 08:45, 11 February 2017

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
sinbin.png (SINBIN) - Sinbin moderator

SinBin pozwoli właścicielem lub głównym właścicielem pozbawić możliwości moderacji ze stałych moderatorów, od 36 sekund do 24 godzin. powers ten nie będzie działać na tymczasowe moderatorów.

Moderatorzy, które są nadal w Internecie po sinbin zabrakło pozostanie sinbinned dopóki się wylogować i (włączając w to zmianę nazwy użytkownika, awatar i domową).

Jak używać

Rozpocznij prywatną rozmowę z moderatorem i wyślij /n a następnie przez dłuższy czas na sinbin (w godzinach).

"Przykład: Wysyłanie /n2.5 w moderatora prywatnym czacie będzie sinbin je przez 2 godziny 30 minut."

Uwaga: Musisz być co najmniej właścicielem wykorzystać z tego powersa!

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.