Difference between revisions of "Sline/pl"

From xat wiki
(Created page with "Sline")
 
(Updating to match new version of source page)
(7 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 
{{power-box
 
{{power-box
|power=sline|heading= Use your own smiley line
+
|power=sline|heading= Użyj własnej linii emotikonek
 
|pawnsdisabled=yes
 
|pawnsdisabled=yes
 +
|macros=yes
 
|info=
 
|info=
{{img|image=https://util.xat.com/wiki/images/8/89/Sline_example.png|scalable=no|width=400|description=Example custom smiley line.}}
+
[[File:Sline_example.png|thumb|Niestandardowy przykład linii emotikonek.]]
Sline allows you to use your own custom smiley line on any chat. This power is similar to [[Special:MyLanguage/Gline|Gline]], except that it only applies to your own smiley line. This means that other users cannot see your smiley line.
+
Sline pozwala na używanie własnej niestandardowej linii emotikonek na jakimkolwiek czacie. Ta moc jest podoby do [[Special:MyLanguage/Gline|Gline]], z wyjątkiem ten moc ma zastosowanie tylko do własnej linii emotikonek. Oznacza to że inni użytkownicy nie mogą zobaczyć twojej linii emotikonek.
  
== Usage ==
+
== Używać ==
  
To use this power, type '''$sline=''' followed by the smilies you would like to use in your smiley line, separated by a comma (maximum of 12). For example: '''$sline=d,sob,wailing,smirk,cool,eek,hehe,flustered,content,dhat,ono'''. You must sign out and back in to see the changes.
+
Aby użyć tej mocy, pisać '''$sline=''' a następnie emotikonek których chcesz użyć w swojej lini, to powinno być oddzielone przecinkiem (maksymalnie 12). Na przyklad:
 +
'''$sline=d,sob,wailing,smirk,cool,eek,hehe,flustered,content,dhat,ono'''. Następnie musisz się wylogować i zalogować aby wyświetlić zmiany.
  
You can also add backs or other smiley effects to each smiley by using the normal # format. For example: '''smile#goldb'''.  
+
Możesz także dodawać backs albo inne efekty emotikony do każdego emotikon używając normalnego # formatu. Na przykład: '''smile#goldb'''.  
  
Powers and power smilies can also be used. However, if you do not own the respective powers, you will not be able to use them in the chat.
+
Moce i mocy emotikony też można używać. Ale, jeśli nie jesteś włascicielem do odpowiednich moce, nie będziesz w stanie używać ich w czacie.
 
|pawn1=Narrow|pc1=ha
 
|pawn1=Narrow|pc1=ha
 
|pawn2=Neon|pc2=hn
 
|pawn2=Neon|pc2=hn
 
|pawn3=Nheart|pc3=hh
 
|pawn3=Nheart|pc3=hh
 
}}
 
}}

Revision as of 12:25, 27 January 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

sline.png (SLINE) - Użyj własnej linii emotikonek

Niestandardowy przykład linii emotikonek.

Sline pozwala na używanie własnej niestandardowej linii emotikonek na jakimkolwiek czacie. Ta moc jest podoby do Gline, z wyjątkiem ten moc ma zastosowanie tylko do własnej linii emotikonek. Oznacza to że inni użytkownicy nie mogą zobaczyć twojej linii emotikonek.

Używać

Aby użyć tej mocy, pisać $sline= a następnie emotikonek których chcesz użyć w swojej lini, to powinno być oddzielone przecinkiem (maksymalnie 12). Na przyklad: $sline=d,sob,wailing,smirk,cool,eek,hehe,flustered,content,dhat,ono. Następnie musisz się wylogować i zalogować aby wyświetlić zmiany.

Możesz także dodawać backs albo inne efekty emotikony do każdego emotikon używając normalnego # formatu. Na przykład: smile#goldb.

Moce i mocy emotikony też można używać. Ale, jeśli nie jesteś włascicielem do odpowiednich moce, nie będziesz w stanie używać ich w czacie.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.