Difference between revisions of "Snakeban/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
|power=snakeban|heading= Maglaro ng larong snake para ma-unbanned
 
|power=snakeban|heading= Maglaro ng larong snake para ma-unbanned
 
|status=group
 
|status=group
 +
|smiley=yes
 +
|gameban=yes
 +
|allpowers=yes
 
|info= Ang Snakeban power ay pinapayagan kang i-ban ang mga bisita sa iyong chat ay palaruin sila ng snake na laro para ma-unbanned.
 
|info= Ang Snakeban power ay pinapayagan kang i-ban ang mga bisita sa iyong chat ay palaruin sila ng snake na laro para ma-unbanned.
  
The objective of snakeban is for the banned user to eat a specific number of apples, similar to the game Snake.  
+
Ang layunin ng snakeban na power ay para sa mga bisita upang kainin ang bilang ng mga mansanas, katulad sa laro na Snake.  
  
 
Ang halaga ng mga mansanas na kailangan mong kainin para ma-unban ang iyong sarili, depende kung paano mo binan ang bisita.
 
Ang halaga ng mga mansanas na kailangan mong kainin para ma-unban ang iyong sarili, depende kung paano mo binan ang bisita.
  
==How to use snakeban==
+
==Paano gamitin ang Snakeban==
  
Click on the user you want to snakeban, click “ban”, enter a duration and an optional reason, and press ban.  
+
Mag-click sa user na gusto mong i-snakeban, i-click ang “ban”, ipasok ang durasyon at ang opsyonal na rason, at pindutin ang ban.  
  
'''Note:''' The maximum duration that you are able to snakeban a user is 100 hours.  
+
'''Tandaan:''' Ang maximum na durasyon na maaari kang makapag-snakeban sa isang user ay 100 oras.  
  
It is also possible to use the [[Special:MyLanguage/Rapid|Rapid]] power to snakeban users.  
+
Ito rin ay possible na gamitin ang [[Special:MyLanguage/Rapid|Rapid]] na power upang i-snakeban ang mga user.  
  
Example: '''$rapid=snakeban,6''' will snakeban the user you rapid for 6 hours. Visit [[Special:MyLanguage/rapid|rapid]] for more information.
+
Halimbawa: '''$rapid=slotban,6''' ay mag-isnakeban sa user na iyung ginamitan ng rapid ng 6 oras. Bisitahin ang [[Special:MyLanguage/rapid|Rapid]] para sa mga karagdagang impormasyon.
  
==Spectator Mode==
+
===Spectator Mode===
Spectator mode allows you to view the progress of a user completing a snakeban.
+
Ang mode na ito ay pinapayagan kang makita ang progresso ng user sa pagkumpleto ng snakeban.
  
 
Upang gamitin ang mode na ito, kailangan mong magtalaga ng power sa iyong grupo. Kapag ang user ay snakebanned ay lalabas na kayumangging parisukat (ng may snake) sa unahan ng kanyang pangalan,  Kung mag-click ka dito ay lalabas ang aplikasyon (kaliwa) at makikita mo ang kanyang laro.
 
Upang gamitin ang mode na ito, kailangan mong magtalaga ng power sa iyong grupo. Kapag ang user ay snakebanned ay lalabas na kayumangging parisukat (ng may snake) sa unahan ng kanyang pangalan,  Kung mag-click ka dito ay lalabas ang aplikasyon (kaliwa) at makikita mo ang kanyang laro.
  
==High Score table==
+
===Mataas na marka ng talahanayan===
If you have the snakeban power assigned to your chat, you can see the high scores of everyone who has been snakebanned in your chat.  
+
Kung ikay ay mayroong snakeban na power na nakatalaga sa iyong chat, maaari mong makita ang pinakamataas na puntos ng lahat na na-snakebanned sa iyong chat.  
  
To create this table, click on “edit” below your chat, enter your chat password, and create a new tab under your chat. Then, paste $$snakeban,a,b,c,d$$ onto your new tab and click on “Save changes”.  
+
Upang gamitin ang talahanayang ito, kailangan mong pumunta sa iyong grupo i-click ang ''edit'' sa ibaba ng iyong chat, ipasok ang iyong chat password, at gumawa ng bagong tab sa baba ng iyong chat. Pagkatapos, idikit ang $$snakeban,a,b,c,d$$ sa bagong tab at mag-click sa “Save changes”.  
  
*a is the specific duration of snakeban that you want to make a table for (maximum is 100)
+
*a ay isang tiyak na durasyon ng snakeban na gusto mong gawing talahanayan para sa (maximum ay 100)
  
*b is the minimum score that you want to look for
+
*b ay ang minimum na puntos na gusto mong hanapin
  
*c is the maximum score that you want to look for
+
*c ay ang maximum na puntos na gusto mong hanapin
  
*d is the amount of days you want to look back on (maximum is 30)  
+
*d ay ang bilang ng mga araw na gusto mong makita pabalik sa (maximumay 30)  
  
Example: '''$$snakeban,15,1,50,20$$''' would find and rank any scores for 15 hour snakebans that fell between 1 and 50 seconds, and were completed in the last 20 days.
+
Halimbawa: '''$$snakeban,15,1,50,20$$''' gusto mahanap at magraranggo ng anumang mga iskor para sa 15-oras na mga snakeban na nahulog sa pagitan ng 1 at 50 segundo, at nakumpleto sa huling 20 araw.
  
== Other information ==
+
==Ibang Impormasyon==
When completing a snakeban, you can change the game background by pressing the "B" key.  
+
Habang kinokompleto ang snakeban, maaaring palitan ang background ng laro sa pag pindot ng "B" na key.  
 
{{gallery
 
{{gallery
 
|https://util.xat.com/wiki/images/b/b1/SnakeBG.png|1d=Default background.
 
|https://util.xat.com/wiki/images/b/b1/SnakeBG.png|1d=Default background.
|https://util.xat.com/wiki/images/4/49/SnakeNOBG.png|2d=No background.
+
|https://util.xat.com/wiki/images/4/49/SnakeNOBG.png|2d=Walang background.
 
}}
 
}}
  

Revision as of 16:54, 14 February 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
snakeban.png (SNAKEBAN) - Maglaro ng larong snake para ma-unbanned GRUPONG POWER

Ang Snakeban power ay pinapayagan kang i-ban ang mga bisita sa iyong chat ay palaruin sila ng snake na laro para ma-unbanned.

Ang layunin ng snakeban na power ay para sa mga bisita upang kainin ang bilang ng mga mansanas, katulad sa laro na Snake.

Ang halaga ng mga mansanas na kailangan mong kainin para ma-unban ang iyong sarili, depende kung paano mo binan ang bisita.

Paano gamitin ang Snakeban

Mag-click sa user na gusto mong i-snakeban, i-click ang “ban”, ipasok ang durasyon at ang opsyonal na rason, at pindutin ang ban.

Tandaan: Ang maximum na durasyon na maaari kang makapag-snakeban sa isang user ay 100 oras.

Ito rin ay possible na gamitin ang Rapid na power upang i-snakeban ang mga user.

Halimbawa: $rapid=slotban,6 ay mag-isnakeban sa user na iyung ginamitan ng rapid ng 6 oras. Bisitahin ang Rapid para sa mga karagdagang impormasyon.

Spectator Mode

Ang mode na ito ay pinapayagan kang makita ang progresso ng user sa pagkumpleto ng snakeban.

Upang gamitin ang mode na ito, kailangan mong magtalaga ng power sa iyong grupo. Kapag ang user ay snakebanned ay lalabas na kayumangging parisukat (ng may snake) sa unahan ng kanyang pangalan, Kung mag-click ka dito ay lalabas ang aplikasyon (kaliwa) at makikita mo ang kanyang laro.

Mataas na marka ng talahanayan

Kung ikay ay mayroong snakeban na power na nakatalaga sa iyong chat, maaari mong makita ang pinakamataas na puntos ng lahat na na-snakebanned sa iyong chat.

Upang gamitin ang talahanayang ito, kailangan mong pumunta sa iyong grupo i-click ang edit sa ibaba ng iyong chat, ipasok ang iyong chat password, at gumawa ng bagong tab sa baba ng iyong chat. Pagkatapos, idikit ang $$snakeban,a,b,c,d$$ sa bagong tab at mag-click sa “Save changes”.

  • a ay isang tiyak na durasyon ng snakeban na gusto mong gawing talahanayan para sa (maximum ay 100)
  • b ay ang minimum na puntos na gusto mong hanapin
  • c ay ang maximum na puntos na gusto mong hanapin
  • d ay ang bilang ng mga araw na gusto mong makita pabalik sa (maximumay 30)

Halimbawa: $$snakeban,15,1,50,20$$ gusto mahanap at magraranggo ng anumang mga iskor para sa 15-oras na mga snakeban na nahulog sa pagitan ng 1 at 50 segundo, at nakumpleto sa huling 20 araw.

Ibang Impormasyon

Habang kinokompleto ang snakeban, maaaring palitan ang background ng laro sa pag pindot ng "B" na key.


Mga smilies

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.