Changes

From xat wiki
Jump to: navigation, search
no edit summary
Line 15: Line 15:  
*'''o''' upang i-gag ang mga owner at mababang mga ranggo (itong opsyon ay kinakailangan mong maging isang main owner)
 
*'''o''' upang i-gag ang mga owner at mababang mga ranggo (itong opsyon ay kinakailangan mong maging isang main owner)
   −
The Hush power smiley has an added functionality, which is that it can be used as a timer. To do this, add #w? to the end of the smiley, whereas the "?" is the number of seconds for the sand to drain out. For example, (hush#w20) means the sand would run out after 20 seconds.
+
Ang Hush na power smiley ay may dagdag ng pagkilos, kung saan ito ay maaaring magamit bilang tagabilang. Upang gawin ito, idagdag nag #w? sa hulihan ng smiley, kung saan ang ''?'' ay ang numero ng mga segundo para sa buhangin na maubos. Halimbawa, (hush#w20) ibig sabihin ang buhangin ay mauubos pagkatapos ng 20 mga segundo.
 
}}
 
}}
15,869

edits

Navigation menu