Changes

From xat wiki
Jump to: navigation, search
Updating to match new version of source page
Line 12: Line 12:     
*Ang power na ito ay inilalagay ka sa mas mataas na pwesto sa listahan ng mga bisita kaysa sa iba na nasa kaparehas na estado ng iyong ranggo, kasama na ng mga users na may topman(pwera na lamang kung mayroon rin silang purple, o kaya naman ay naka-BFF/kasal sa isang nasa mas mataas na ranggo, o mayroong topman at maikling ngalan habang ikaw ay wala ang anumang nabanggit.)  
 
*Ang power na ito ay inilalagay ka sa mas mataas na pwesto sa listahan ng mga bisita kaysa sa iba na nasa kaparehas na estado ng iyong ranggo, kasama na ng mga users na may topman(pwera na lamang kung mayroon rin silang purple, o kaya naman ay naka-BFF/kasal sa isang nasa mas mataas na ranggo, o mayroong topman at maikling ngalan habang ikaw ay wala ang anumang nabanggit.)  
 +
 +
*''Boosted:'' Smilies and a hug were added to the power.
    
*Ang iyong pawn ay lalabas ding purple kahit na nasa [[Owners_Guide/tl#.24tealth_Mode|$tealth]] ka na mode.
 
*Ang iyong pawn ay lalabas ding purple kahit na nasa [[Owners_Guide/tl#.24tealth_Mode|$tealth]] ka na mode.
    
'''Paalala''': Ang Purple ay hindi kailangan upang magkaroon ng allpowers smiley.
 
'''Paalala''': Ang Purple ay hindi kailangan upang magkaroon ng allpowers smiley.
|pw3=|pw2=|pw1=
+
 
 +
==Hug==
 +
 
 +
{{ {{tt|Trans/hug}} }}
 +
*'''/hug purp''''' {{ {{tt|Trans/hugm}} }}
 +
 
 +
*'''/hug purple''''' {{ {{tt|Trans/hugm}} }}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
|http://i.imgur.com/b77OTgE.png|1d=The animation of the hug is two purple smilies tagging the avatars followed by your custom message.
 +
}}
 +
|smilies=
 +
== {{ {{tt|Trans/smilies}} }} ==
 +
|smiley1=purple
 +
|smiley2=putears
 +
|smiley3=puspray
 +
|smiley4=pusleep
 +
|smiley5=pushim
 +
|smiley6=pufit
 +
|smiley7=pueyes2
 +
|smiley8=pueyes
 +
|smiley9=pudizzy
 +
|smiley10=pucry
 +
|smiley11=pucheer
 +
|pawns=
 +
== {{ {{tt|Trans/pawns}} }} ==
 +
|pawn1=Purp|pc1=hp
 
}}
 
}}
82,396

edits

Navigation menu