Changes

From xat wiki
Jump to: navigation, search
no edit summary
Line 9: Line 9:  
*ไอคอนรูปนาฬิกาจะปรากฎขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรนาน 5 นาที หรือถ้าคุณตั้งค่า $away=60 (จะเป็นการตั้งค่า*ขั้นต่ำ* 60 วินาทีเพื่อให้ไอค่อนปรากฎที่สัญลักษณ์หน้าชื่อของคุณ)
 
*ไอคอนรูปนาฬิกาจะปรากฎขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรนาน 5 นาที หรือถ้าคุณตั้งค่า $away=60 (จะเป็นการตั้งค่า*ขั้นต่ำ* 60 วินาทีเพื่อให้ไอค่อนปรากฎที่สัญลักษณ์หน้าชื่อของคุณ)
   −
*"'โปรดสังเกต: ถ้าต้องการให้ไอค่อนปรากฎที่สัญลักษณ์หน้าชื่อของคุณในทันที คุณต้องพิมพ์ /away'"
+
*'''โปรดสังเกต: ถ้าต้องการให้ไอค่อนปรากฎที่สัญลักษณ์หน้าชื่อของคุณในทันที คุณต้องพิมพ์ /away'''
    
*เพียงคุยหรือเลื่อนเมาส์ในแชท ไอค่อนก็จะหายไป
 
*เพียงคุยหรือเลื่อนเมาส์ในแชท ไอค่อนก็จะหายไป
 
|pw3=|pw2=|pw1=
 
|pw3=|pw2=|pw1=
 
}}
 
}}

Navigation menu