Changes

From xat wiki
Jump to: navigation, search
Updating to match new version of source page
Line 1: Line 1:  
<languages/>
 
<languages/>
 
{{power-box
 
{{power-box
|power=fairy|heading= ธีมนางฟ้า [[Special:MyLanguage/Flix|ฟลิกซ์]] และสไมลี่ต่างๆ
+
|power=fairy|heading= ธีมนางฟ้า [[Special:MyLanguage/Category:Flix|ฟลิกซ์]] และสไมลี่ต่างๆ
 
|status=limited group
 
|status=limited group
 
|flix=yes
 
|flix=yes
Line 7: Line 7:  
|info= Fairy พาวเวอร์นางฟ้าจะเป็นพาวเวอร์กรุ๊ปที่ให้คุณเพิ่มส่วนของฟลิกซ์(ตัวอนิเมชั่น)ในแชทของคุณได้ และยังมีสไมลี่เป็นโบนัสเพิ่มมาให้อีก  
 
|info= Fairy พาวเวอร์นางฟ้าจะเป็นพาวเวอร์กรุ๊ปที่ให้คุณเพิ่มส่วนของฟลิกซ์(ตัวอนิเมชั่น)ในแชทของคุณได้ และยังมีสไมลี่เป็นโบนัสเพิ่มมาให้อีก  
   −
จำนวนพาวเวอร์นางฟ้า Fairy ที่ใส่ลงในบอร์ดมีมากขึ้นก็จะสามารถมีอะนิเมชั่นได้หลายแบบมากขึ้น
+
ยิ่งจำนวนพาวเวอร์ Fairy ถูกใส่ลงในบอร์ดมีมากขึ้นก็จะปลดล็อคจำนวนฟลิกซ์ให้ใช้ได้หลายแบบมากขึ้น
    
* 1 พาวเวอร์ =  '''LEAVES''' ฟลิกซ์รูปใบไม้
 
* 1 พาวเวอร์ =  '''LEAVES''' ฟลิกซ์รูปใบไม้
Line 48: Line 48:  
'''Vertical offset (%):''' เปลี่ยนตำแหน่งของฟลิกซ์ว่าให้อยู่สูงหรือต่ำลงขนาดไหน ค่าที่ต่ำที่สุดคือ -100 และสูงที่สุดที่ +100
 
'''Vertical offset (%):''' เปลี่ยนตำแหน่งของฟลิกซ์ว่าให้อยู่สูงหรือต่ำลงขนาดไหน ค่าที่ต่ำที่สุดคือ -100 และสูงที่สุดที่ +100
   −
'''อัตราส่วน (%):''' เปลี่ยนขนาดของฟลิกซ์ ค่าต่ำสุดคือ 1 และมากที่สุดอยู่ที่ 1000
+
'''Scale (%):''' เปลี่ยนขนาดของฟลิกซ์ ค่าต่ำสุดคือ 1 และมากที่สุดอยู่ที่ 1000
 
|smiley1=fairy
 
|smiley1=fairy
 
|smiley2=butterfly
 
|smiley2=butterfly
83,186

edits

Navigation menu