Changes

From xat wiki
Jump to: navigation, search
Created page with "Da biste promenili boju kategoriju, kliknite na pravougaonik pored polju za ime kategorije koje želite da promenite i odaberite novu boju koju želite."
Line 15: Line 15:  
<span class="mw-translate-fuzzy">== Rearanžiranje i Brisanje Kategorije ==</span>
 
<span class="mw-translate-fuzzy">== Rearanžiranje i Brisanje Kategorije ==</span>
   −
To change the color of a category, click on the rectangle beside the name field of the category you want to change and select the new color that you want.  
+
Da biste promenili boju kategoriju, kliknite na pravougaonik pored polju za ime kategorije koje želite da promenite i odaberite novu boju koju želite.  
    
Takođe je moguće promeniti položaj u prilagođenom kategoriji jednostavnim prevlačenjem miša na terenu kategoriju. Da biste uklonili kategoriju, pritisnite i držite kategoriju a zatim ga prevucite u korpu za otpatke koji se pojavljuje.  
 
Takođe je moguće promeniti položaj u prilagođenom kategoriji jednostavnim prevlačenjem miša na terenu kategoriju. Da biste uklonili kategoriju, pritisnite i držite kategoriju a zatim ga prevucite u korpu za otpatke koji se pojavljuje.  

Navigation menu