Square/pl

Revision as of 16:47, 9 September 2016 by Marek (xat.me/Marek) (Created page with "'''Uwaga''' Działają emotki w nawiasach")
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

square.png (SQUARE) - Square emotki kształcie kwadratu

Rynek mocy pozwala nadać Cyan kwadratowy kształt dowolnego żółtej emotki. W tym celu należy dodać #s na końcu kodu emotki.

Przykłady:

  • (xd#s)
  • (hello#s)
  • (tongue#s)

Uwaga Działają emotki w nawiasach