Difference between revisions of "Stick/pl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "*'''<>''' - Przesuwa ramkę do tyłu/do przodu.")
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
|heading=   
 
|heading=   
 
Tworzenie animacji niestandardowych stickman
 
Tworzenie animacji niestandardowych stickman
 +
|allpowers=yes
 +
|function=yes
 
|info=   
 
|info=   
 
Stick jest [[Powers|power]], który pozwala na tworzenie własnych stickman animacje.
 
Stick jest [[Powers|power]], który pozwala na tworzenie własnych stickman animacje.
Line 20: Line 22:
 
*'''<>''' - Przesuwa ramkę do tyłu/do przodu.
 
*'''<>''' - Przesuwa ramkę do tyłu/do przodu.
  
*'''Onion''' - Show the "onion", aka "ghost", of your previous frames.
+
* '''Cebula''' - Pokaż "cebulę" aka "ducha" z poprzednich ramek.
  
*'''Play/Stop''' - Plays/Stops the preview panel (right panel), showing your smilie.
+
* '''Play / Stop''' - odtwarzanie/zatrzymanie panel podglądu (prawy panel), pokazując swoje emotki.
  
*'''1, 1/2 and 1/4''' - Changes how fast the stickman moves in the preview panel.
+
* '''1, 1/2 i 1/4''' - zmienia sposób szybki stickman'a ruchy w panelu podglądu.
  
*'''New Frame''' - Creates a new frame.
+
* '''Nowa Rama''' - tworzy nową ramkę.
  
*'''Delete Frame''' - Deletes current frame selected.
+
* '''Usuń ramkę''' - usuwa bieżącą klatkę wybrany.
  
*'''Snap''' - Makes the stickman snap to the state he was in in the previous frame.
+
* '''Snap''' - Sprawia stickman przystawki do stanu był odpowiedzialny w poprzedniej ramce.
  
*'''Default''' - Makes the stickman go back to the default standing position.
+
* '''Default''' - Sprawia, że ​​stickman wróć do pozycji domyślnej stojącej.
  
*'''Primary: Rotate/Stretch''' - Selects what happens when you click and drag the stickman's "muscles". Either it'll move it (default) , or stretch it, depending on what you click.
+
* '''Primary: Obrót/Stretch''' - Wybór tego, co się dzieje, gdy kliknij i przeciągnij "mięśnie" stickman jest. Albo będzie to go (ustawienie domyślne), przenieść lub rozciągnąć je, w zależności od tego, czego kliknij.
  
*'''Secondary: Nearest/Position''' - Chooses what happens to the stickmans other "muscles" when you drag one. Either the other muscles will move (Nearest), or will stay in the same state (Position).
+
* '''Wtórny: Najbliższe/Pozycja''' - wybiera to, co dzieje się z Stickmans innych "mięśni" podczas przeciągania jednego. Albo inne mięśnie będą poruszać (najbliżej) lub pozostanie w stanie niezmienionym (pozycja).
  
*'''At end: Reverse/Loop''' - Selects what happens when the animation ends. Either it reverses, or just starts from the beginning.
+
* '''Na koniec: do tyłu/Loop''' - Wybór tego, co się dzieje, gdy animacja kończy. Albo odwraca, lub po prostu zaczyna się od początku.
  
*'''Copy''' - Copies the smilie code to your clipboard.
+
* '''Copy''' - Kopie Kodeksu smilie do schowka.
  
*'''Reset''' - Resets the stickman to his default position. There is no undo!
+
* '''Reset''' - Resetuje stickman do jego pozycji domyślnej. Nie ma cofania!
  
*'''Post''' - Automatically puts the smilie into the message box on the chat.
+
* '''Dodaj''' - Automatycznie umieszcza smilie do skrzynki wiadomości na czacie.
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:36, 5 February 2017

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
stick.png (STICK) - Tworzenie animacji niestandardowych stickman

Stick jest power, który pozwala na tworzenie własnych stickman animacje.

Zastosowanie

Chociaż w czacie, kliknij gier na lewo i trzymać stick opcji dostaniemy.

 • Przeciągnij niebieskie kręgi, aby kończyny stickman ruchu.
 • Kliknąć nową ramkę, a następnie przenieść stickman trochę więcej, aby stworzyć animację.

Gdy skończysz, kliknij przycisk Dodaj w prawym dolnym rogu, aby wprowadzić go do rozmowy, a następnie kliknij przycisk Wyślij, aby pozwolić ludziom zobaczyć, co zrobiłeś.

Przyciski Oto każdy przycisk, a co robią:

 • <> - Przesuwa ramkę do tyłu/do przodu.
 • Cebula - Pokaż "cebulę" aka "ducha" z poprzednich ramek.
 • Play / Stop - odtwarzanie/zatrzymanie panel podglądu (prawy panel), pokazując swoje emotki.
 • 1, 1/2 i 1/4 - zmienia sposób szybki stickman'a ruchy w panelu podglądu.
 • Nowa Rama - tworzy nową ramkę.
 • Usuń ramkę - usuwa bieżącą klatkę wybrany.
 • Snap - Sprawia stickman przystawki do stanu był odpowiedzialny w poprzedniej ramce.
 • Default - Sprawia, że ​​stickman wróć do pozycji domyślnej stojącej.
 • Primary: Obrót/Stretch - Wybór tego, co się dzieje, gdy kliknij i przeciągnij "mięśnie" stickman jest. Albo będzie to go (ustawienie domyślne), przenieść lub rozciągnąć je, w zależności od tego, czego kliknij.
 • Wtórny: Najbliższe/Pozycja - wybiera to, co dzieje się z Stickmans innych "mięśni" podczas przeciągania jednego. Albo inne mięśnie będą poruszać (najbliżej) lub pozostanie w stanie niezmienionym (pozycja).
 • Na koniec: do tyłu/Loop - Wybór tego, co się dzieje, gdy animacja kończy. Albo odwraca, lub po prostu zaczyna się od początku.
 • Copy - Kopie Kodeksu smilie do schowka.
 • Reset - Resetuje stickman do jego pozycji domyślnej. Nie ma cofania!
 • Dodaj - Automatycznie umieszcza smilie do skrzynki wiadomości na czacie.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.