Difference between revisions of "Tempmod/th"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
Line 19: Line 19:
 
  '''/m''' ตามด้วยระยะเวลาที่คุณต้องการให้เขาเป็นผู้ดูแลชั่วคราว(หน่วยเป็นชั่วโมง)  
 
  '''/m''' ตามด้วยระยะเวลาที่คุณต้องการให้เขาเป็นผู้ดูแลชั่วคราว(หน่วยเป็นชั่วโมง)  
  
''ตัวอย่าง: การพิมพ์ '''/m12''' ในการแชทกับผู้ใช้จะทำให้ผู้ใช้คนนั้นเป็นผู้ดูแลชั่วคราวไป 12 ชั่วโมง''
+
''ตัวอย่าง: การพิมพ์ '''/m12''' ในการแชทส่วนตัวกับผู้ใช้จะทำให้ผู้ใช้คนนั้นเป็นผู้ดูแลชั่วคราวไป 12 ชั่วโมง''
  
 
'''หมายเหตุ:''' ผู้ใช้คนนั้นจะถูกตั้งเป็นผู้ดูแลถาวรถ้าห้ากคุณไม่ได้กำหนดระยะเวลา
 
'''หมายเหตุ:''' ผู้ใช้คนนั้นจะถูกตั้งเป็นผู้ดูแลถาวรถ้าห้ากคุณไม่ได้กำหนดระยะเวลา

Revision as of 14:19, 4 February 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎العربية • ‎ไทย
tempmod.png (TEMPMOD) - ทำให้เป็นผู้ดูแลชั่วคราว

Tempmod จะให้เจ้าของหลักและเจ้าของเลื่อนตำแหน่งผู้มาเยือนหรือสมาชิกให้เป็นผู้ดูแลได้ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะต้องเป็นเจ้าของหรือตำแหน่งที่สูงกว่าเพื่อนใช้พาวเวอร์นี้

ผู้ดูแลชั่วคราวที่ลงชื่อเข้ามาจะยังคงตำแหน่งผู้ดูแลอยู่หลังจากหมดเวลาไปจนกระทั่งลงชื่อออกแล้วเข้ามาใหม่(รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ, รูปและลิ้งค์โฮมเพจ) หรือโดยที่พยายามใช้ความสามารถใดๆ ของผู้ดูแล; เช่นการแบน, การลดตำแหน่ง, การเตะ หรือการเลื่อนตำแหน่ง พวกเขาจะกลายเป็นสมาชิกแบบถาวรหลังจากนั้น

ผู้ดูแลชั่วคราวจะไม่สามารถเลื่อนผู้มาเยือนให้เป็นสมาชิกถาวรได้ ถ้าผู้ดูแลชั่วคราวพยายามทำให้ผู้ใช้เป็นสมาชิก จะเป็นการทำให้ผู้ใช้นั้นเป็นสมาชิกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ถึงแม้ว่าผู้ดูแลชั่วคราวนั้นจะไม่มีTempmem อย่างไรก็ตามผู้ดูแลชั่วคราวจะยังสามารถใช้ Tempmem ได้ ค่าตั้งต้นสำหรับที่ผู้ดูแลชั่วคราวจะแบนได้คือ 6 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สามารถเพิ่มจำนวนนี้ได้ด้วยGControl

ใช้อย่างไร

เริ่มการแชทแบบส่วนตัวกับผู้ใช้ที่คุณต้องการทำให้เป็นผู้ดูแลชั่วคราว และพิมพ์

/m ตามด้วยระยะเวลาที่คุณต้องการให้เขาเป็นผู้ดูแลชั่วคราว(หน่วยเป็นชั่วโมง) 

ตัวอย่าง: การพิมพ์ /m12 ในการแชทส่วนตัวกับผู้ใช้จะทำให้ผู้ใช้คนนั้นเป็นผู้ดูแลชั่วคราวไป 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ผู้ใช้คนนั้นจะถูกตั้งเป็นผู้ดูแลถาวรถ้าห้ากคุณไม่ได้กำหนดระยะเวลา

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.