Winter/tl

From xat wiki
Revision as of 09:20, 27 May 2016 by Abbie (xat.me/Abbie) (Created page with "Ang kapangyarihang ito ay mayroon ring 4 na background na pwedeng magamit.")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎العربية • ‎ไทย
winter.png (WINTER) - Winter Flix at mga smilies GRUPONG POWER

Winter is a group power that allows you to add a flix (animated object) to your chat, and also comes with some bonus smilies. There are 6 different flixes, 24 smilies and 4 backgrounds.

  • Mas maraming Winter na mga power ang nakatalaga, mas maraming mga flix ang mabubuksan.
  • 1 kapangyarihan = SANTA SLEDGE na flix
  • 2 kapangyarihan = SLEIGH MOON na flix
  • 4 kapangyarihan = TAONG YARI SA NYEBE na flix
  • 8 kapangyarihan = TSIMINEYA NI SANTA flix
  • 16 kapangyarihan = PENGUIN MARCH na flix
  • 32 kapangyarihan = PAMASKONG PUNUNGKAHOY na filx
The XMAS TREE flix has special options, see the Flix article for more details.

Ang kapangyarihang ito ay mayroon ring 4 na background na pwedeng magamit.

Flix prebiyus

  • Tingnan ang Flix na artikulo para sa mga detalye sa Flix at pagbabago ng mga settings.

Smilies

Mga smilies