Wish/th

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Wish and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
wish.png (WISH) - สไมลี่ธีม Genie-ธีมสไมลี่
เมื่อถามอะไร Genie และเขาจะตอบ.

Wish เป็นสไมลี่พาวเวอร์และเป็นพาวเวอร์ ฮัค

การส่งฮัคหน้าแชตหลักจะมีค่าใช้จ่าย 10 xat ต่อครั้ง และส่งฮัคได้มากสุดได้ 20 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

การส่งฮัคในการแชทส่วนตัวนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน

คุณสามารถส่งฮัคไปยังผู้ใช้ที่ระบุและแสดงมันให้เห็นในหน้าแชทหลัก

ในการทำ ให้ส่งคำสั่งดังต่อไปในนี้ในการแชทส่วนตัว;โดยเสีย 10 xat:/hugall ชื่อฮัค

การส่งฮัค:

  • /hug wish ข้อความของคุณที่นี่#โค๊ดสีทางเลือก

โปรดสังเกต:

  • กอดนี้ถูกแปลเพื่อให้คุณสามารถทำให้ความปรารถนาในภาษาของคุณเอง.
  • มันทำงานคล้ายกับ 8-ball ดังนั้น รู้สึกฟรีเพื่อทดลองความเป็นไปได้ทั้งหมด.

สไมลี่ต่างๆ