Zap/th

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Zap and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
zap.png (ZAP) - เตะพร้อมการสั่นไหว

Zap power ช่วยให้คุณสามารถที่จะเตะผู้ใช้ และทำให้สั่นสนทนาของพวกเขาในขณะที่เล่นเสียง หากต้องการใช้ Zap คลิกที่ชื่อของผู้ใช้แล้ว "Kick" พิมพ์เหตุผลและคลิกที่ "Zap".

ในการเปลี่ยนเสียงของ Zap (เสียงที่ตั้งไว้เริ่มต้นคือ #raspberry) เพิ่ม # ตามด้วยเสียงที่คุณต้องการ คุณสามารถค้นหารายการของเสียงได้ที่นี่

พาวเวอร์นี้สามารถใช้ร่วมกับSuperkickได้ในการเตะผู้ใช้ในยศซึ่งปกติคุณไม่สามารถจะเตะได้ ทั้งนี้ขึ้นกับยศของคุณในแชทด้วย

Examples:

  • Spam#burp
  • Flame#ohh
  • Inappropriate#screamman

สไมลี่ต่างๆ