Difference between revisions of "Zoom/th"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 9: Line 9:
  
  
|pw3=|pw2=|pw1=
+
 
 
}}
 
}}

Revision as of 23:26, 4 December 2016

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

zoom.png (ZOOM) - Zoom avatar on mouse over

ใช้พาวซูมในการขยายภาพ.

พาว zoom ช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดภาพได้ 4 เท่าของขนาดปกติ โดยการเลื่อนเมาส์ไว้ที่เหนือรูปภาพของคุณ ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น.

นอกจากนี้ผู้ใช้คนอื่นยังสามารถวางเมาส์บนภาพประจำตัวของคุณ และรูปจะขยายใหญ่ขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีพาวซูม.