Difference between revisions of "Zwhack/pl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Nagrody == Możesz dodać nagrody bota poprzez przeniesienie XATS.")
(Updating to match new version of source page)
 
(54 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 +
<div style="float:right; margin: 15px 0 10px 15px">__TOC__</div>
 
{{power-box
 
{{power-box
|power=zwhack|heading= Whack a zombie game
+
|power=zwhack|heading= Whack gra zombie
|status= group power
+
|status=group
|game=yes
+
|info=  
|info= <div style="float:right; margin: 15px 0 0 15px">__TOC__</div> You don't need to have the power to play.  
+
Nie trzeba mieć uprawnienia do odegrania. Można znaleźć czaty grając Zwhack na poniższy link $link1 lub można przejść do $link2 jeśli chcesz więcej informacji i więcej gier.  
You can find chats playing Zwhack on the following linkː http://xat.com/groups.php#games or you can go to http://xat.com/Game if you want more details and more games.
 
  
==How to use==
+
==Jak używać==
  
To use the Zwhack power, purchase it from http://xat.com/getpowers.
+
Aby korzystać z powersa Zwhack, trzeba go kupić $LINK3. Po zakupie powersa, kliknij kartę Gry znajdujący się lewej strony czatu i wybierz Zwhack.
Once you have purchased the power, click Games tab located left of the chat and select Zwhack.  
 
  
Type (zwhack) in your chat and click it assign the power. Once the power has been assigned, click edit your chat, select extra features, and activate the power by checking the box.
+
Aby grać na własnym czacie, musisz kupić moc z strony [https://xat.com/getpowers power page]. Po zakupie mocy, kliknij kartę Games po lewej czatu i wybierz Zwhack.  
  
==Game play==
+
Opcjonalny: Napisz (zwhack) na czacie i kliknij aby to przypisać moc. Po przypisaniu mocy, kliknij "Edit your Chat", następnie wybierz "Extra Features", przewiń do "zwhack" i zacznacz to pole  wyboru a następnie kliknij "Update these options" przycisk aby aktywować moc. Musisz to zrobić aby aktywować tryb Race.
  
To play Zwhack, open the Zwhack application by clicking on "Games" and then “Zwhack”. Once you have the application open, call ZingBot to your chat via with !bot command.
+
==Gra==
  
Type: '''''!start''''' in the main chat to begin the game.  
+
Aby grać Zwhack, otwórz aplikację Zwhack klikając "Gry" a następnie "Zwhack". Gdy już masz otwartą aplikację, zadzwoń ZingBot do rozmowy poprzez komendą! Bot. Jeśli masz moc gry, musisz być przynajmniej członkiem aby zadzwonić do ZingBota na czacie. Domyślne, minimalną rangą do kontrolowania gry przy użyciu innych poleceń bota jest członek tymczasowy. Jeśli moc jest przypisania na czacie, może to zmienić główny właściciel w ustawieniach czatu.
  
'''Note:''' You only need to call ZingBot if Race mode is set, if Individual mode is set you can begin playing immediately when you open the app.
+
Typ: '''Zacząć''' w głównym czacie, aby rozpocząć grę.
  
==How to play==
+
'''Uwaga:''' Musisz zadzwonić do Zingbota kiedy chcesz zagrać w grę. Jeśli ustawiony jest tryb Race, zapoznaj się z częścia "Commands" poniżej. Jeśli ustawiony jest tryb Individual, możesz rozpocząć odtwarzanie natychmiast po otwarciu aplikacji.
  
You start every game with 0 points.
+
==Polecenia==
  
To get points you will have to use the xat ban hammer to smite pesky zombies. Stop them from coming back to haunt you!
+
'''Powers jest wymagany do korzystania z któregokolwiek z tych poleceń. Teraz wymaga się stosowania do korzystania z poleceń.'''
 
 
Every time you hit a zombie on the head you receive points.
 
 
 
Smash zombie z dyni na głowach wiele razy, aby otrzymać punkty. Te zombie są warte więcej punktów niż regularne nich.
 
 
 
Smash the blue zombies before they quickly disappear to get the highest amount of points!
 
 
 
==Commands==
 
 
 
'''The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands.'''
 
  
 
* '' 'Bot lang!' '' - Bot będzie zaczynać się od wybranego języka. Przykładami są: '' '' (po angielsku), '' '' (hiszpański), '' 'bot pt!' '' (Portugalski), '' 'bot ro!' '' Bot en! '' Bot es! "(rumuński), '' '! bot go' '' (Włochy), '' '! bot fr' '' (Francja), '' '! bot al' '' (albański).
 
* '' 'Bot lang!' '' - Bot będzie zaczynać się od wybranego języka. Przykładami są: '' '' (po angielsku), '' '' (hiszpański), '' 'bot pt!' '' (Portugalski), '' 'bot ro!' '' Bot en! '' Bot es! "(rumuński), '' '! bot go' '' (Włochy), '' '! bot fr' '' (Francja), '' '! bot al' '' (albański).
  
*'''!help''' - The bot will private message you with all the available commands.
+
"Na pomoc!" * '' '' - Bot prywatną wiadomość was wszystkich dostępnych poleceń.
  
*'''!times play level results (e.g !times 60 5 30)''' - This sets the maximum time allowed to finish the level, the level that you are playing on, and the amount of time the results are shown.
+
* '' '! Czasy grać Wyniki poziomie (np razy 60 5 30!)' '' - Ustawia maksymalny dozwolony czas, aby ukończyć poziom, poziom, że grasz dalej, a ilość czasu, wyniki przedstawiono.
  
 
* '' 'Start!' '' - Komenda ta rozpocznie grę.
 
* '' 'Start!' '' - Komenda ta rozpocznie grę.
  
*'''!next''' - This command will go to the next action. Examples: from playing to results, or results to playing.
+
* '' '' 'Dalej! - Polecenie trafi do kolejnej akcji. Przykłady: od grania do wyników lub wyników do grania.
  
 
* '' '' 'Pominąć! "- To polecenie ponownie uruchomić grę.
 
* '' '' 'Pominąć! "- To polecenie ponownie uruchomić grę.
Line 55: Line 44:
  
 
! 'Exit / bye!' * '' '' - Komenda ta pozwoli zjazdu bot czat.
 
! 'Exit / bye!' * '' '' - Komenda ta pozwoli zjazdu bot czat.
 +
 +
==Jak Grać==
 +
 +
Zaczynasz grę z każdą 0 punktów.
 +
 +
Aby zdobyć punkty trzeba będzie użyć xat ban młot uderzy brzydkie zombie. Powstrzymać ich od powrotu do was prześladować!
 +
 +
Za każdym razem trafisz w głowę zombie otrzymasz punkty.
 +
 +
Smash zombie z dyni na głowach wiele razy, aby otrzymać punkty. Te zombie są warte więcej punktów niż regularne nich.
 +
 +
Smash niebieskie zombie, zanim szybko znikają, aby uzyskać największą liczbę punktów!
  
 
== Nagrody == Możesz dodać nagrody bota poprzez przeniesienie XATS.
 
== Nagrody == Możesz dodać nagrody bota poprzez przeniesienie XATS.
  
*Type '''!prize 10 xats''' to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to '''!prize 50 xats''', or '''!prize 1 day''' for days, etc.
+
* Typ '' '! Nagród 10 XATS' '' używać 10 XATS nagrodę dla zwycięzcy w grze. Można go zmienić na '' '! Nagród 50 XATS' '' lub '' '! Nagród 1 dzień' '' przez kilka dni, itd
  
 
* Wszystkie gry rozpoczęła się po tym będzie oferował nagrodę wybrany, dopóki fundusz nagród jest pusty.
 
* Wszystkie gry rozpoczęła się po tym będzie oferował nagrodę wybrany, dopóki fundusz nagród jest pusty.
  
*'''Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them.'''
+
* '' 'Uwaga: bot powinien przechowywać swoje nagrody w ciągu 24 godzin, jednak nie ma gwarancji. Nie przenosić duże ilości XATS / dni do bota w przeciwnym razie można je stracić. '' '
  
 
* Można zobaczyć, co nagroda jest ustawiony i ile fundusz nagród zawiera wpisując '' '! Nagrodę' ''
 
* Można zobaczyć, co nagroda jest ustawiony i ile fundusz nagród zawiera wpisując '' '! Nagrodę' ''
  
==Settings==
+
==Ustawienia==
 +
[[File:ZWhack_options.png|thumb]]
 +
'''To można zmienić w dodatkowych funkcjach czatu w ramach edycji opcji.'''
  
'''These can be changed in Extra Features of your chat under edit options.'''
+
*'''Kontroler Pozycja''' To ustawienie pozwala ustawić minimalny stopień za korzystanie z bota.
  
*"'''Controller Rank'''" This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot.
+
*'''Raz (y) Play''' To ustawienie pozwala ustawić domyślny czas odtwarzania w sekundach.
  
*"'''Play time (s)'''" This setting allows you to set the default play time in seconds.
+
*'''Czas Wyniki (s)''' To ustawienie pozwala ustawić domyślny czas wyświetlania wynik w sekundach.
  
*"'''Results time (s)'''" This setting allows you to set the default result display time in seconds.
+
*'''Gra typu''' To ustawienie pozwala ustawić typ gry (Race lub indywidualnej).
  
*"'''Game type'''" This setting allows you to set the type of the game (Race or Individual).
+
*'''Wynik docelowy''' To ustawienie pozwala ustawić wynik docelowy, aby zakończyć grę (obowiązuje tylko wtedy, gdy jest ustawiony tryb indywidualny)
  
*"'''Target score'''" This setting allows you to set the target score to end the game (only applies when individual mode is set)
+
*'''Nagrodę''' To ustawienie pozwala ustawić nagrodę za grę. Nagrody mogą być XATS, dni lub członek rangi.
  
*"'''Prize'''" This setting allows you to set the prize for the game. Prizes could be xats, days or the rank member.
+
==Tryb==
  
==Modes==
+
Po przypisaniu powers można ustawić tryb indywidualny czy rasy pośrednictwem dodatkowych funkcji
  
When the power is assigned you can set the individual or race mode via extra features.
+
Tryb indywidualny pozwala każdemu graczowi trafienie wynik docelowy. Gdy gracz uderza ocena cel, otrzyma nagrodę, jeśli został on ustawiony.
  
Individual mode allows each player to hit a target score. When a player hits the target score, they will receive the prize if one has been set.
+
Tryb Race jest tryb multiplayer, który pozwala graczom rywalizować, aby uzyskać najwyższy wynik w ciągu 60 sekund. Jeśli nagroda jest ustawiony, osoba, która otrzyma najwięcej punktów wygra nagrodę.
 
 
Race mode is a multiplayer mode that allows players to compete to get the highest score within 60 seconds. If a prize is set, the person who gets the highest score will win the prize.
 
 
 
*'''Bonus smilies are:'''
 
 
|smiley1=zwhack
 
|smiley1=zwhack
 
|smiley2=mallet
 
|smiley2=mallet
|s3=|s4=|s5=|s6=|s7=|s8=|s9=|s10=|s11=|s12=|s13=|s14=|s15=|s16=|s17=|s18=|s19=|s20=|s21=|s22=|s23=|s24=|s25=|s26=|s27=|s28=|s29=|s30=|pw3=|pw2=}}
+
 
 +
|game=yes
 +
|halloween=yes
 +
}}

Latest revision as of 20:02, 23 April 2020

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

zwhack.png (ZWHACK) - Whack gra zombie POWERS GRUPOWY

Nie trzeba mieć uprawnienia do odegrania. Można znaleźć czaty grając Zwhack na poniższy link $link1 lub można przejść do $link2 jeśli chcesz więcej informacji i więcej gier.

Jak używać

Aby korzystać z powersa Zwhack, trzeba go kupić $LINK3. Po zakupie powersa, kliknij kartę Gry znajdujący się lewej strony czatu i wybierz Zwhack.

Aby grać na własnym czacie, musisz kupić moc z strony power page. Po zakupie mocy, kliknij kartę Games po lewej czatu i wybierz Zwhack.

Opcjonalny: Napisz (zwhack) na czacie i kliknij aby to przypisać moc. Po przypisaniu mocy, kliknij "Edit your Chat", następnie wybierz "Extra Features", przewiń do "zwhack" i zacznacz to pole wyboru a następnie kliknij "Update these options" przycisk aby aktywować moc. Musisz to zrobić aby aktywować tryb Race.

Gra

Aby grać Zwhack, otwórz aplikację Zwhack klikając "Gry" a następnie "Zwhack". Gdy już masz otwartą aplikację, zadzwoń ZingBot do rozmowy poprzez komendą! Bot. Jeśli masz moc gry, musisz być przynajmniej członkiem aby zadzwonić do ZingBota na czacie. Domyślne, minimalną rangą do kontrolowania gry przy użyciu innych poleceń bota jest członek tymczasowy. Jeśli moc jest przypisania na czacie, może to zmienić główny właściciel w ustawieniach czatu.

Typ: Zacząć w głównym czacie, aby rozpocząć grę.

Uwaga: Musisz zadzwonić do Zingbota kiedy chcesz zagrać w grę. Jeśli ustawiony jest tryb Race, zapoznaj się z częścia "Commands" poniżej. Jeśli ustawiony jest tryb Individual, możesz rozpocząć odtwarzanie natychmiast po otwarciu aplikacji.

Polecenia

Powers jest wymagany do korzystania z któregokolwiek z tych poleceń. Teraz wymaga się stosowania do korzystania z poleceń.

 • 'Bot lang!' - Bot będzie zaczynać się od wybranego języka. Przykładami są: (po angielsku), (hiszpański), 'bot pt!' (Portugalski), 'bot ro!' Bot en! Bot es! "(rumuński), '! bot go' (Włochy), '! bot fr' (Francja), '! bot al' (albański).

"Na pomoc!" * - Bot prywatną wiadomość was wszystkich dostępnych poleceń.

 • '! Czasy grać Wyniki poziomie (np razy 60 5 30!)' - Ustawia maksymalny dozwolony czas, aby ukończyć poziom, poziom, że grasz dalej, a ilość czasu, wyniki przedstawiono.
 • 'Start!' - Komenda ta rozpocznie grę.
 • 'Dalej! - Polecenie trafi do kolejnej akcji. Przykłady: od grania do wyników lub wyników do grania.
 • 'Pominąć! "- To polecenie ponownie uruchomić grę.

"Nagroda! '*' '- Przeczytaj sekcję nagród poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia.

 • '! Wynik' Jeśli wpiszesz '! Wynik' będzie on wyświetlany tylko wysokie wyniki z czatu. Typ '! Zdobyć off' , aby go wyłączyć.

! 'Exit / bye!' * - Komenda ta pozwoli zjazdu bot czat.

Jak Grać

Zaczynasz grę z każdą 0 punktów.

Aby zdobyć punkty trzeba będzie użyć xat ban młot uderzy brzydkie zombie. Powstrzymać ich od powrotu do was prześladować!

Za każdym razem trafisz w głowę zombie otrzymasz punkty.

Smash zombie z dyni na głowach wiele razy, aby otrzymać punkty. Te zombie są warte więcej punktów niż regularne nich.

Smash niebieskie zombie, zanim szybko znikają, aby uzyskać największą liczbę punktów!

== Nagrody == Możesz dodać nagrody bota poprzez przeniesienie XATS.

 • Typ '! Nagród 10 XATS' używać 10 XATS nagrodę dla zwycięzcy w grze. Można go zmienić na '! Nagród 50 XATS' lub '! Nagród 1 dzień' przez kilka dni, itd
 • Wszystkie gry rozpoczęła się po tym będzie oferował nagrodę wybrany, dopóki fundusz nagród jest pusty.
 • 'Uwaga: bot powinien przechowywać swoje nagrody w ciągu 24 godzin, jednak nie ma gwarancji. Nie przenosić duże ilości XATS / dni do bota w przeciwnym razie można je stracić. '
 • Można zobaczyć, co nagroda jest ustawiony i ile fundusz nagród zawiera wpisując '! Nagrodę'

Ustawienia

ZWhack options.png

To można zmienić w dodatkowych funkcjach czatu w ramach edycji opcji.

 • Kontroler Pozycja To ustawienie pozwala ustawić minimalny stopień za korzystanie z bota.
 • Raz (y) Play To ustawienie pozwala ustawić domyślny czas odtwarzania w sekundach.
 • Czas Wyniki (s) To ustawienie pozwala ustawić domyślny czas wyświetlania wynik w sekundach.
 • Gra typu To ustawienie pozwala ustawić typ gry (Race lub indywidualnej).
 • Wynik docelowy To ustawienie pozwala ustawić wynik docelowy, aby zakończyć grę (obowiązuje tylko wtedy, gdy jest ustawiony tryb indywidualny)
 • Nagrodę To ustawienie pozwala ustawić nagrodę za grę. Nagrody mogą być XATS, dni lub członek rangi.

Tryb

Po przypisaniu powers można ustawić tryb indywidualny czy rasy pośrednictwem dodatkowych funkcji

Tryb indywidualny pozwala każdemu graczowi trafienie wynik docelowy. Gdy gracz uderza ocena cel, otrzyma nagrodę, jeśli został on ustawiony.

Tryb Race jest tryb multiplayer, który pozwala graczom rywalizować, aby uzyskać najwyższy wynik w ciągu 60 sekund. Jeśli nagroda jest ustawiony, osoba, która otrzyma najwięcej punktów wygra nagrodę.

Emotki

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.